Legitimationskrav för minderåriga

Varje land har sina egna krav för minderåriga

Minderåriga medborgare och främlingar. Du ansvarar för att se till att du är medveten om eventuella specifika krav och att du uppfyller dem. Du kan kontrollera kraven avseende visum och pass genom att kontakta konsulatet eller ambassaden för det land du planerar att besöka.
Nedan följer några exempel på kraven för minderåriga (medborgare, främlingar, bosatta) när de reser utan sina föräldrar/vårdnadshavare.
 
France.jpg
 

Frankrike

Minderåriga medborgare och främlingar bosatta i Frankrike som reser utan sina föräldrar/vårdnadshavare på Schengen- och icke-Schengen-flygningar måste visa upp ett korrekt ifyllt ATS-dokument (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE), tillsammans med den dokumentation som krävs i ATS-dokumentet. Du kan se information om detta krav genom att klicka nedan.
 
Spain.jpg
 

Spanien

Barn under 18 års ålder som bor i Spanien och reser med flyg mellan EES-länder utan föräldrar/vårdnadshavare och på ett giltigt nationellt ID-kort måste ha med sig en blankett (som hämtas från den lokala polisstationen) med skriftligt godkännande av resan från en förälder/vårdnadshavare. Denna blankett ska visas upp i passkontrollen.
 
Italy.jpg
 

Italien

Italienska barn under 14 års ålder som reser på den nya typen av legitimationskort (Carta d’identità) tillsammans med en eller båda föräldrarna kan resa endast inom EU/Schengen-området utan krav på ytterligare dokumentation om föräldrarnas namn anges på kortet. I annat fall måste föräldern eller vårdnadshavaren ha ett intyg om familjestatus eller barnets födelseattest med sig. Om barnet under 14 års ålder som har den nya typen av legitimationskort inte reser tillsammans med en förälder eller en vårdnadshavare, utan med en annan person måste denna person ha med sig ett intyg som är undertecknat av föräldrarna eller vårdnadshavaren och stämplat av den passutfärdande myndigheten.

portugal-postcards-head.jpg

Portugal

Portugisiska medborgare och främlingar med uppehållstillstånd under 18 års ålder som reser från eller tillbaka till Portugal till eller från ett land som inte omfattas av Schengen-avtalet och inte reser tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare måste ha med sig ett resetillstånd. Detta tillstånd måste vara undertecknat av föräldrarna eller vårdnadshavaren och underskriften ska vara attesterad om föräldrarna eller vårdnadshavaren är bosatta i Portugal. I annat fall måste den vara bestyrkt av en portugisisk ambassad (eller ett konsulat) i det land där föräldrarna eller vårdnadshavaren är bosatta. Detta resetillstånd krävs också när minderåriga reser tillsammans med en annan person än en förälder eller vårdnadshavare. I sådana fall måste tillståndet också tydligt ange namnet på den medföljande personen. Utländska minderåriga under 18 års ålder som reser ensamma kan nekas inresa i Portugal om det inte finns någon där som tar ansvar för deras vistelse.