Är jag tillräckligt frisk för att flyga?

FAQ-Am-I-fit-to-fly.jpg

 Får jag flyga om jag har ett sjukdomstillstånd?

Om du inte är säker på om du är tillräckligt frisk för att flyga rekommenderar vi att du talar med din läkare. Ryanair kommer endast att begära särskilt tillstånd under vissa omständigheter.

Exempel på detta omfattar tidigare sjukdom, sjukhusvistelse, personskada, operation eller långvarigt tillstånd som innebär att särskilda tjänster krävs, t.ex. behandlande syrgas

En kund med sjukdomstillstånd som hjärtsjukdom eller andningssvårigheter bör diskutera resan med sin läkare innan bokningen görs.

Får jag resa med en bruten och gipsad kroppsdel?

Om du har en bruten och gipsad kroppsdel bör du informera Ryanair om både ditt tillstånd och ditt behov av assistans (om tillämpligt). Om en övre kroppsdel, dvs. midjan och ovanför, är gipsad behöver du endast en sittplats. Om ett helt ben är gipsat måste du köpa *tre sittplatser* per flygning för att kunna resa. Detta ger dig möjlighet att hålla benet högre under flygningen för att minska svullnad. Om du reser med ett underben i gips, endast under knät, behöver du endast en sittplats. Om någon kroppsdel har varit gipsad mindre än 48 timmar måste gipset delas (längs hela gipsets längd).

Om gipset har suttit på plats längre än 48 timmar behöver det inte delas. Detta gäller för alla typer av gips (dvs. traditionellt gips och glasfiber/plast).

 

Kan jag flyga med diabetes?

Det finns ingen anledning till att en person med insulinberoende diabetes inte kan flyga. Det är dock bäst att diskutera med din läkare hur du ska hantera dina insulinbehov. Passagerare med diabetes behöver inte ett medicinskt intyg för att resa med Ryanair så länge deras tillstånd är stabilt och de kan administrera sin egen medicinska behandling. Om du inte kan administrera din egen behandling ska du ta med dig någon för att ge nödvändig hjälp. Passagerare måste få ett brev från sin läkare som bekräftar deras behov av att bära sprutor, nålar och läkemedel i flygplanskabinen. Eftersom säkerhetskontroller på flygplatser inte är Ryanairs ansvar, måste du alltid ha ett läkarbrev som anger att du måste ha med dig ”skarpa” föremål ombord på ett flygplan. Passagerare ska behålla och sedan kassera alla sprutor, nålar eller läkemedel efter att ha lämnat flygplanet eftersom dessa inte ska kasseras ombord.

 

Får jag resa om jag är allergisk mot nötter?

Kunder som är allergiska mot nötter uppmanas att informera kabinpersonalen när de går ombord på flygplanet, varvid ett meddelande kommer att ropas ut som informerar andra kunder om att inga produkter som innehåller nötter kommer att säljas ombord. Även om andra kunder blir ombedda att inte öppna paket med nötter ombord kan Ryanair inte garantera att flygplanet är fritt från nötter.
 

Hjälpmedel ombord

  Rullstolar

Ryanair har en särskilt utformad rullstol ombord på varje flygplan som används av kabinpersonalen för att hjälpa passagerare med nedsatt rörlighet att ta sig till och från toaletten.

Av hälso- och säkerhetsskäl kan vår personal dock inte hjälpa till med följande:

  • Flytta passagerare från deras sittplatser till rullstolen eller från rullstolen till toalettsitsen
  • Administrera läkemedel

  Toaletter

Vi har tre toaletter ombord – två längst bak och en längst fram. Samtliga är utrustade med ett grabbräcke.

De flesta kunderna med befintliga sjukdomstillstånd kan flyga utan svårigheter. Ibland måste dock vissa försiktighetsåtgärder vidtas.

900x506_istock-doctor-waiver-letter14.12.jpg

  Läkarintyg 

Alla flygbolag har rätt att neka transport av passagerare med sjukdomstillstånd som kan förvärras eller få allvarliga konsekvenser under flygningen.

Det finns vissa tillstånd som kräver särskilt tillstånd innan du får lov att flyga. Vi rekommenderar att du rådfrågar din läkare innan du reser om du nyligen har opererats eller om du lider av något av de tillstånd som anges nedan.

Observera att denna förteckning endast är en riktlinje, så du bör tala med din läkare om du inte är säker på att det är lämpligt för dig att flyga.

Tillstånd/operation

Resa tillåten efter (antal dagar)

Kronisk bronkit, emfysem eller annan form av kronisk blockerande lungsjukdom Om du inte har fått andra instruktioner av din läkare bör du inte resa inom 24  timmar från ett stort anfall.
Epilepsi Om du inte har fått andra instruktioner av din läkare bör du inte resa inom 24  timmar från ett stort anfall.

Hjärtattack

Om du inte fått andra instruktioner av din läkare bör du inte flyga inom 7 dagar från en hjärtattack och endast om det är nödvändigt (exempelvis om du måste flygas hem från utlandet) och helst avvakta med att resa i minst 4 veckor eller längre om du har några komplikationer.

Smittsam sjukdom

Alla flygbolag har rätt att neka passagerare me tillstånd som kan förvärras eller få allvarliga konsekvenser under flygningen. Vänligen klicka här för mer information.

Omfattande bröst-, mag- eller hjärnkirurgi eller operation i mellanörat.

10 dagar

Tonsill operation

6 dagar

Blindtarmsoperation eller titthålsoperation i magen

4 dagar

Brutna ben

•du kanske kan resa med terapeutiskt syre
 
•det är en kostnad för denna tjänst
 
•det måste bokas i förväg genom att ringa linjen för Specialassistans
Katarakt eller konreal laser eller annan ögonkirurgi

1 dagar

Om du reser med något av följande sjukdomstillstånd (dock ej begränsat till dem) måste du ha ett intyg som säger att du är tillräckligt frisk för att flyga:

  • Röda hund: Passagerare får resa fyra dagar efter att hudutslagen uppträder.

  • Mässling: Passagerare får resa sju dagar efter att hudutslagen uppträder.
  • Påssjuka: Passagerare får resa när all svullnad har upphört. Detta inträffar vanligtvis efter sju dagar, men det kan ta upp till 14 dagar.
  • Vattkoppor: Passagerare får resa sju dagar efter att den sista nya koppan uppträder.

Särskild hjälp frågor

 
Behöver du kontakta oss med ett brådskande ärende? Vi är här för att hjälpa till!

+44 1279358588 Engelsktalande - Samtalet kostar lokalsamtalstaxa.
Samtal från mobiltelefoner och andra nätverk kan kosta mer.
Vänligen notera att alla samtal kan komma att spelas in av tränings- eller kvalitetsskäl. Inspelade samtal sparas i minst 90 dagar.

The above phone lines are open:
Mån - Fre, 09:00 - 19:00 CET
Lör, 09:00 - 18:00 CET
Sön, 10:00 - 18:00 CET