Rooms Regler och villkor for Flygkredit

Ryanairs initiativ Flygkredit gör det möjligt för myRyanair-kunder att tjäna Flygkredit värt 5% av värdet av alla Ryanair-rumsbokningar som görs via deras myRyanair-konto och lösa in Flygkrediten mot en internationell flygbokning från Ryanair.

För att delta måste kunderna följa följande villkor: 

 • Flygkredit-initiativet erbjuds av Ryanair DAC, företagsnummer 104547, med säte på Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland ("Ryanair").

 • Deltagare måste vara 16 år eller äldre och ha ett giltigt myRyanair-konto.

 • Alla kunder som slutför en Ryanair-rumsbokning via sitt myRyanair-konto är berättigade att tjäna Flygkredit värt 5% av värdet av varje Ryanair-rumsbokning. 

 • Flygkredit kan endast tjänas på boendebokningar som slutförts när Flygkreditserbjudandet har publicerats på Ryanairs webbsida.

 • Flygkredit läggs automatiskt till på myRyanair kundkontot inom 5 arbetsdagar efter att utcheckning har skett från det boende som Flygkrediten intjänas för.  

 • Ryanairs rumsbokning erbjuds av oberoende leverantörer i enlighet med deras egna regler och villkor. Vi är inte ansvariga för rätt leverenser eller på annat sätt av dessa redje parts leverantörer. Om en tredjepartsleverantör annullerar eller ändrar den ursprungliga bokningen av boende, kommer den Flygkredit  du tjänat med avseende på denna bokning att bli ogiltig.

 • Den maximala Flygkredit som en myRyanair-kund kan uppnå är 500 euro per transaktion. Flygkredit som överstiger detta belopp kommer inte att räknas in.

 • Det största Flygkreditbelopp en kund kan tjäna under ett kalenderår är 1 000 €

 • Om en flygbiljett återbetalas enligt förordning EG 261/2004 eller artikel 10 i Ryanairs allmänna transportvillkor, ska Flygkrediten som betalas för den ersatta flygbiljetten krediteras tillbaka till kundens myRyanair-konto.

 • Flygkredit kommer att tilldelas i euro. I tillämpliga fall kommer Ryanair att tillämpa Flygkredit på flygbokningar som slutförts i andra valutor med Reuters (eller RCB) gällande dagskurs.

 • Flygkrediten är giltig i 180 dagar från det datum då den krediteras eller återbetalas till kundens myRyanair-konto och måste lösas in inom den här tiden. Flygkredit som inte löses in inom den här tiden kommer att förloras.

 • Flygkredit kan endast lösas in mot hela eller del av Value-priset för en internationell flygbokning med Ryanair som görs på Ryanairs webbplats. Flygkredit på Regulat, Plus, Flexi Plus och Family Plus-priser kommer därför endast att lösas in till det belopp som motsvarar Value-priset.

 • Flygkredit gäller inte Ryanairs inrikesflygningar, resor vid högtider, Ryanair-hjälpprodukter och / eller tjänster (t ex incheckat bagage, flygbyte, prioriterad ombordstigning, kreditkortsbetalning) eller Ryanairs partnerprodukter (t.ex. parkering och biluthyrning) bokat på Ryanairs webbsida.

 • Flygkrediter och presentkort kan inte lösas in på samma flygbokning.

 • Flygkredit kan inte lösas in mot spädbarnsbokningar.

 • Flygkredit kan inte lösas in mot priser som gäller för spanska medborgare eller storfamiljsrabbatter.

  Flygkrediter kan ej överlåtas och har inget kontantvärde. Ryanair ansvarar inte för förlust eller skada som beror på fel med datasystem eller liknande, oavsett om det orsakats av Ryanair, dess partners eller deras underleverantörer i samband med  Flygkrediter.

 • Ryanair har inget ansvar för skatteförpliktelser som ska betalas av kunder i samband med Flygkredit

 • Ryanair förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra erbjudandet om Flygkredit utan föregående meddelande efter eget godtycke. Ryanair kommer att publicera ändringar om Flygkredit på Ryanairs webbplats och kan, efter eget godtycke, avbryta, ändra eller säga upp Flygkreditserbjudandet eller kundens rätt till  Flygkredit utan föregående meddelande.

 • Med undantag av vad som föreskrivs i tillämplig lag ska dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Englands lagar. Eventuell tvist som uppstår på grund av eller i samband med dessa regler och villkor ska omfattas av engelsk domstols jurisdiktion.

 • Kunder som bokat sitt boende genom Rooms  före 4 april 2019 kommer att få 10% Flight Credit i enlighet med de regler & villkor som gällde vid tiden för köpet. 

  Giltigt fr.o.m 4 april 2019

  Ryanairs allmänna transportvillkor gäller.

 

Var denna artikel till hjälp?

8 av 48 tyckte detta var till hjälp