Är det tillåtet att röka ombord på Ryanairs flygningar?

FAQ--Flight-disruptions.jpg

  Är det tillåtet att röka ombord på Ryanairs flygningar?

Nej, det är inte tillåtet att röka på någon flygning med Ryanair.

I enlighet med Statutory Instrument No. 61/2006 — Irish Aviation Authority (Operations) Order, 2006, förbjuder Ryanair rökning ombord på planen. Flygplanets toaletter är utrustade med rökalarm för att säkerställa efterföljandet av denna policy. 

Överträdelser kan resultera i stränga straffrättsliga påföljder samt leda till att du blir betalningsskyldig för Ryanairs driftstoppskostnader.