Förbjudna Artiklar

FAQ-Prohibited-items.jpg

  Förbjudna artiklar ombord på en Ryanair-flygning:

 • istoler, skjutvapen och liknande vapen
 • Spetsiga/slipade vapen och vassa föremål
 • Trubbiga föremål: alla trubbiga föremål som kan orsaka personskada, inklusive viss sportutrustning, t.ex. tennisracketar och basebollträn
 • Sprängämnen och brandfarliga ämnen: alla explosiva eller mycket lättantändliga ämnen som utgör en hälsorisk för passagerare och besättningen eller en säkerhetsrisk för flygplanet eller egendom
 • Kemiska och giftiga ämnen: alla kemiska eller giftiga ämnen som utgör en hälsorisk för passagerare och besättningen eller en säkerhetsrisk för flygplanet eller egendom
IMG-24.jpg
 

  Förbjudna artiklar i incheckat bagage

Du får inte placera följande artiklar i det bagage du checkar in:
 • Elektroniska cigaretter
 • Sprängämnen, inklusive detonatorer
 • Fordon som drivs med litiumjonbatterier (inklusive segways och hoverboards) utöver rullstolar/mobilitetsutrustning som uppfyller Ryanairs bestämmelser för mobilitetsutrustning
 • Personliga elektroniska enheter (PED), t.ex. iPad/surfplatta/mobil, med litiumjonbatterier
 • Skjutvapen, inklusive alla typer av kopior eller leksakspistoler
 • Gaser, inklusive gasol och butangas
 • Brandfarliga vätskor
 • Oxidationsmedel och organiska peroxider
 • Giftiga eller smittsamma ämnen
 • Frätande ämnen
 • Mer än 1 l matolja (t.ex. olivolja)
 • Alla vassa föremål som placeras i incheckat bagage måste vara säkert inslagna för att förhindra att personalen som kontrollerar och hanterar bagaget skadas