Covid-19 Travel Voucher Användningsvillkor

  • Rese-vouchers utfärdas av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).Dessa användarvillkor gäller för användning av Ryanairs rese-vouchers. Ryanairs allmänna transportvillkor gäller.
  • Resevouchers gäller under tolv månader efter utfärdandedatumet och kan förlängas en gång. Du kan kontrollera giltighetsperioden i det senaste e-postmeddelandet från oss som innehåller din personliga voucher.
  • Resevouchers kan lösas in mot kontanter när som helst. Outnyttjade resevouchers återbetalas automatiskt i kontanter vid slutet av giltighetsperioden. 
  • Rese-vouchers kan endast lösas in i den valuta de har utfärdats i.
  • En rese-voucher kan endast lösas in av mottagaren. Om flygresans sammanlagda pris överstiger värdet på de rese-vouchers som används för att betala för bokningen kan mellanskillnaden betalas med ett betal-/kreditkort eller PayPal.
  • Om du inte använder hela tillgodohavandet på vouchern vid samma tillfälle kan du använda din voucherkod för framtida transaktioner.
  • Rese-vouchers kan användas som betalning för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, fast track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och förknippade skatter och avgifter (inte för biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar).
  • Det är inte tillåtet att ändra passagerarens namn om bokningen har betalats med en rese-voucher.
  • Rese-vouchers för icke-subventionerade flygbiljetter kan inte lösas in mot subventionerade spanska flygbiljetter. 
  • Ryanair förbehåller sig rätten att efter eget rimligt gottfinnande upphäva eller ändra dessa villkor. Ryanair kommer att ge kunder skriftlig information om eventuella förändringar.

Var denna artikel till hjälp?

459 av 2039 tyckte detta var till hjälp