Covid-19 Travel Voucher Användningsvillkor

  • Rese-vouchers utfärdas av Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland (hädanefter ”Ryanair”).Dessa användarvillkor gäller för användning av Ryanairs rese-vouchers. Ryanairs allmänna transportvillkor gäller.
  • Resevouchers gäller under tolv månader efter utfärdandedatumet och kan förlängas en gång. Du kan kontrollera giltighetsperioden i det senaste e-postmeddelandet från oss som innehåller din personliga voucher.
  • Resevouchers kan lösas in mot kontanter när som helst. Outnyttjade resevouchers återbetalas automatiskt i kontanter vid slutet av giltighetsperioden. 
  • Rese-vouchers kan endast lösas in i den valuta de har utfärdats i.
  • En rese-voucher kan endast lösas in av mottagaren. Om flygresans sammanlagda pris överstiger värdet på de rese-vouchers som används för att betala för bokningen kan mellanskillnaden betalas med ett betal-/kreditkort eller PayPal.
  • Om du inte använder hela tillgodohavandet på vouchern vid samma tillfälle kan du använda din voucherkod för framtida transaktioner.
  • Rese-vouchers kan användas som betalning för flygresor, sittplatser, prioritet, incheckat bagage, fast track, babyutrustning, musikutrustning, sportutrustning, reseförsäkring och förknippade skatter och avgifter (inte för biluthyrning, marktransport eller hotellbokningar).
  • Det är inte tillåtet att ändra passagerarens namn om bokningen har betalats med en rese-voucher.
  • Rese-vouchers för icke-subventionerade flygbiljetter kan inte lösas in mot subventionerade spanska flygbiljetter. 
  • Ryanair förbehåller sig rätten att efter eget rimligt gottfinnande upphäva eller ändra dessa villkor. Ryanair kommer att ge kunder skriftlig information om eventuella förändringar.