Skadat, försenat och förlorat bagage

FAQ-Damaged-Delayed.jpg

  Rapportera skadat bagage

Förlust, försening eller skada på incheckat bagage måste rapporteras på din ankomstflygplats.

Du kommer att få en Property Irregularity Report (PIR) vid disken i ankomsthallen. Sedan kan du använda PIR-referensnumret när du vill ha en uppdatering om spårningen av ditt bagage.

Spåra din väska

Anspråksprocedur

När du har gjort ett anspråk måste du känna till följande:
Kopior av originalkvitton för skadat, försenat eller förlorat bagage kommer att begäras. Skadat bagage och originalkvitton måste bevaras tills anspråket har fastställts.
Ett ersättningsbagagekvitto godtas inte istället för det ursprungliga kvittot för det skadade bagaget.

Lämna in ett anspråk

Behandlingstider för anspråk

Anspråk för skadat och försenat bagage behandlas inom 15 arbetsdagar efter mottagande.
Anspråk för förlorat bagage behandlas inom 28 arbetsdagar mottagande (när fullständig bagagespårning har slutförts).
Våra svar skickas till den post-/e-postadress som anges på anspråksblanketten.