Medföljande passagerare

IMG-7.jpg

Riktlinjer för medföljande passagerare

Av säkerhetsskäl kräver vi på Ryanair-flygningar att en funktionsduglig person som är 16 år eller äldre ska följa med en passagerare med nedsatt rörlighet som inte klarar sig på egen hand.
 

Riktlinjer för när en flygpassagerare anses klara sig själv:

Nedanstående information anger när en flygpassagerare anses klara sig själv och kommer från Storbritanniens transportministerium – Access to Air Travel for Disabled People: Code of Practice (July 2008) och i Europeiska kommissionens riktlinjer för tillämpning av förordning EC 1107/2006 (2012).
 

Krav för att klara sig själv:

Varje passagerare måste klara sig själv med avseende på samtliga nedanstående kategorier. I annat fall måste passageraren resa tillsammans med en fysiskt frisk vuxen person som är minst 16 år och kapabel att tillhandahålla nödvändig assistans. I annat fall nekas passageraren ombordstigning
 • Passageraren måste kunna spänna fast och ta av sig säkerhetsbältet på uppmaning från kabinpersonalen.
 • Passageraren måste kunna ta fram och ta på sig en flytväst utan hjälp på uppmaning från kabinpersonalen.
 • Passageraren måste kunna ta på sig en syrgasmask utan hjälp på uppmaning från kabinpersonalen.
 • Passageraren måste kunna förstå säkerhetsgenomgången och alla råd och anvisningar från kabinpersonalen i en nödsituation.
iStock-153535825.jpg
 

Ytterligare krav

Vi kräver också att passagerare som behöver hjälp på något av följande områden reser tillsammans med en personlig assistent. Underlåtenhet att göra det kommer att leda till nekad ombordstigning om vi har rimliga skäl att anta att transport av passageraren kan utgöra en risk för säkerheten.
 
 • Förtäring (passageraren måste kunna äta utan hjälp).
 • Toalettbesök (passageraren måste kunna använda toaletten utan hjälp).
 • Medicinering (passageraren måste kunna administrera sina läkemedel och sköta sina vårdprocedurer utan hjälp).
 • När en passagerare med nedsatt rörlighet reser med en vuxen följeslagare gör vi vårt bästa för att ledsagaren ska få sittplatsen bredvid.

 Viktig information

 • En fysiskt frisk vuxen följeslagare får inte hjälpa fler än en passagerare med nedsatt rörlighet och måste köpa vuxenbiljett till gällande pris.
 • Flygplatsen tillhandahåller den förhandsbeställda särskilda assistansen under förutsättning att passageraren infinner sig vid disken för särskild assistans senast två timmar före avgångstiden.
 • Passagerare som har förhandsbeställt assistans ska infinna sig vid gaten senast 30 minuter före avgångstiden.
 • Om du inte kan administrera dina läkemedel utan hjälp måste du resa tillsammans med en följeslagare som kan hjälpa dig.
 • Du måste också ha med dig ett läkarintyg som bekräftar kravet på att medföra injektionssprutor och nålar och läkemedel ombord
 • Observera att du inte får kasta bort injektionssprutor och nålar och läkemedel ombord.
Behöver du kontakta oss med ett brådskande ärende? Vi är här för att hjälpa till!

 

Särskild hjälp frågor