Transport av medicinteknisk utrustning

medical_1.jpg
 

  Lägga till medicinteknisk utrustning

Om du vill ta med eller använda en särskild sjukvårdsartikel ombord måste du kontakta vårt team för särskild assistans, antingen via live-chatt eller genom att ringa det dedikerade telefonnumret.

Vissa artiklar, t.ex. bärbara syrgaskoncentratorer (POC) som uppfyller reglerande krav är godkända för användning ombord. Annan medicinteknisk utrustning, t.ex. en CPAP- eller bärbar dialysapparat, kan tas med men den får inte användas ombord.

 
 

 Tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget

Ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget krävs för transport av alla typer av medicinteknisk utrustning ombord på en flygning med Ryanair. Passagerare med befintliga sjukdomstillstånd som behöver ta med sig medicinteknisk utrustning i tillägg till deras tilldelning av incheckat/handbagage måste kontakta vårt team för särskild assistans i förväg.

 

Ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget kommer att utfärdas när passageraren tillhandahåller ett läkarintyg som bekräftar behovet av utrustningen. Endast de artiklar som anges på tillståndet kommer att godtas för transport utan kostnad. Se till att dessa artiklar är nedpackade separat och tillgängliga för kontroll på flygplatsen.
 

  Fit to Fly-blankett

En Fit to Fly-blankett måste fyllas i när det kan ifrågasättas om du är tillräckligt frisk för att resa på grund av tidigare sjukdom, sjukhusvistelse, personskada eller operation, om du har ett befintligt eller instabilt sjukdomstillstånd eller om du behöver använda medicinteknisk utrustning eller behandlande syrgas ombord.

 

Om du inte är säker på om du är tillräckligt frisk för att flyga bör du be din läkare om råd innan du bokar din flygresa. Du kan skaffa en Fit to Fly-blankett genom att kontakta vårt team för särskild assistans.
 

Dialysapparat, CPAP-apparat eller BiPAP-apparat

Dessa enheter får transporteras i flygplanets kabin utan föregående meddelande om enheten får plats i ditt handbagage. Men om enheten ska transporteras i tillägg till din bagagetilldelning måste du skaffa ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget genom att kontakta vårt team för särskild assistans. Det är inte tillåtet att använda dessa apparater ombord.

Nebulisator, ventilator, respirator eller annan andningsapparat – Om du vill använda dessa under flygningen måste du kontakta vårt team för särskild assistans för att få ett förhandsgodkännande. Om du vill använda en av dessa apparater ombord måste du fylla i en Fit to Fly-blankett som kommer att skickas till dig när du har kontaktat vårt team för särskild assistans.

 
medical_2.jpg
 

  Artiklar ombord

Artiklar ombord

Vissa artiklar, t.ex. bärbara syrgaskoncentratorer (POC) som uppfyller reglerande krav är godkända för användning ombord. Annan medicinteknisk utrustning, t.ex. en CPAP- eller bärbar dialysapparat, kan tas med men den får inte användas ombord.

 

Passagerare får ta med sig injektionssprutor ombord på flygplanet om de behövs av medicinska skäl (t.ex. en passagerare med diabetes). En sådan passagerare måste dock kunna visa upp ett läkartyg som bekräftar att det är nödvändigt.

 

Om du vill ta med dig en defibrillator som tillägg till eller i ditt handbagage måste du skaffa ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget genom att kontakta vårt team för särskild assistans. Du måste sedan visa upp detta tillstånd vid väskavlämningsdisken eller vid gaten om du reser utan incheckat bagage. Du måste också ta med dig en ifylld Fit to Fly-blankett och visa upp den för personalen på flygplatsen vid tidpunkten för resan.
 

Bärbara oxygenkoncentratorer

Om du vill ta med dig en oxygenkoncentrator (POC) på resan måste du kontakta vårt team för särskild assistans för att få ett förhandsgodkännande och ett tillstånd för medicinteknisk utrustning i bagaget

 

Du måste sedan visa upp godkännandet och tillståndet vid väskavlämningsdisken eller vid gaten om du reser utan incheckat bagage. Om du vill använda en POC under flygningen måste du kontakta vårt team för särskild assistans för att skaffa ett förhandsgodkännande och en Fit to Fly-blankett. Du måste fylla i Fit to Fly-blanketten och skicka in den till Ryanair för validering 14–2 dagar före resdagen. Du måste ta med dig den validerade Fit to Fly-blankett på alla flygningar och visa upp den för kabinpersonalen ombord på flygplanet. Om POC-apparaten ska används ombord ansvarar passageraren för att säkerställa att det finns ett tillräckligt antal fulladdade batterier för hela flygningen och eventuella förseningar, eftersom POC-batterier inte kan laddas ombord.
 

Behandlande syrgas

Behandlande syrgas är begränsat till en kund per flygning. Kontakta vårt team för särskild assistans om du behöver det. Vi rekommenderar att du kontaktar oss på samma dag som du gör bokningen. Teamet kommer att skicka ut en tillståndsblankett för syrgas. Denna blankett måste fyllas i skickas tillbaka till oss för validering mellan 14 och två dagar före din utresa.

 

Kunden måste ta med sig tillståndsblanketten, Therapeutic Oxygen Medical Clearance, på alla flygningar och kommer inte att godkännas för resor utan den.

 

Av säkerhetsskäl tillåter Ryanair inte att kunder tar med sig behandlande syrgas ombord på flygplanet.
En avgift tillkommer* för tillhandahållande av behandlande syrgas. Avgiften ska betalas när blanketten Therapeutic Oxygen Medical Clearance skickas in för validering.

 

När blanketten har validerats skickas den tillbaka till dig via e-post och du ska sedan visa upp den för kabinpersonalen ombord på flygplanet när du reser. Ryanair tillhandahåller behandlande syrgas med en kontinuerlig flödeshastighet på två liter per minut – under maximalt 250 minuter. Ryanair kan inte ta emot passagerare som behöver kontinuerlig syrgasförsörjning under mer än 250 minuter.
 
 
Behöver du kontakta oss med ett brådskande ärende? Vi är här för att hjälpa till!

 

Särskild hjälp frågor