Jag är en icke-EU/EES-medborgare och laddade upp mina visumhandlingar. Hur länge behåller Ryanair en kopia av mitt visum?

Ryanair behåller i allmänhet en kopia av ditt visum under 18 månader. Detta hjälper oss att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk eller åtgärder som tas upp mot Ryanair eller dig som passagerare om korrekta eller giltiga visumhandlingar inte kan visas upp för gränskontrollen eller immigrationsmyndigheten på din destination.

 Vi kan dock behålla en kopia av dina handlingar under en längre period för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller hantera klagomål, frågor, lagstadgade krav, revisionsgranskningar eller relevanta inresekrav.