Jag är en icke-EU/EES-medborgare. Varför uppmanar min Ryanair-app mig att ladda upp visumhandlingar?

Varje icke-EU/EES-medborgare som har ett begränsat boardingkort får möjlighet att ladda upp sina visumhandlingar till myRyanair-appen. Det är frivilligt att ladda upp visumhandlingarna och alla passagerare måste fortfarande genomgå en visumkontroll på flygplatsen före avresan.

Detta alternativ säkerställer att dokumentation om de nödvändiga visumhandlingarna upprätthålls, vilket är nödvändigt för att kunna besvara frågor från immigrationsmyndigheterna eller gränskontrollen på destinationen. Det bevisar att korrekta handlingar visades upp vid tidpunkten för avresan, för att förhindra böter eller andra påföljder som är förknippade med transport av en passagerare som saknar de nödvändiga handlingarna och för att undvika straffrättsliga åtgärder i händelse av underlåtenhet att visa upp korrekta handlingar vid ankomsten.