De bästa tipsen – mobilitetsutrustning

På grund av begränsat utrymme kan vi endast ta med två elektriska rullstolar eller elskotrar per flygning och därför rekommenderar vi att du lägger till utrustningen vid bokningstillfället.
Vi rekommenderar att passageraren tar med sig bruksanvisningen till flygplatsen.

Av säkerhetsskäl måste elektriska rullstolar/mobilitetsskotrar uppfylla följande krav för att accepteras för transport: