Vad är Ryanairs policy om sittplatser för familjen?

Vid familjebokningar får barn (i åldrarna 2 till 11 år) gratis reserverade sittplatser så att de kan sitta bredvid en förälder. När en vuxen köper en reserverad sittplats kan de välja upp till fyra barnstolar bredvid dem utan extra kostnad.

Om en vuxen väljer en reserverad sittplats utanför specifika rader (beroende på flygplan) måste de betala prisskillnaden. Och om en sittplats väljs för ett barn utanför dessa rader får de betala det fullständiga reserverade sittplatspriset för dessa sittplatser.