Cerințe speciale privind documentele de identitate pentru minori

Fiecare țară are propriile cerințe pentru minori

Minorii care călătoresc fără părinți/tutori legali. Este responsabilitatea ta să te asiguri că ești la curent cu toate cerințele specifice și să le îndeplinești. Poți verifica cerințele de viză și pașaport contactând Consulatul sau Ambasada țării pe care intenționezi să o vizitezi.
Mai jos sunt prezentate câteva exemple de cerințe pentru minori (cetățeni, străini, rezidenți) atunci când călătoresc fără părinți/tutori legali.
 
France.jpg
 

Franța

Minorii francezi și străini cu domiciliul în Franța, care călătoresc fără părinți/tutori pe zborurile Schengen și non-Schengen trebuie să prezinte o ATS (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE) completată în mod corespunzător împreună cu documentația necesară în ATS. Informații despre această cerință pot fi găsite făcând click aici.
 
Spain.jpg
 

Spania

Copiii cu reşedinţa în Spania mai mici de 18 ani care călătoresc fără părinţi/tutore legal în baza unei cărţi de identitate naţionale valabile pe zboruri între ţările din Spaţiul Economic European (SEE) trebuie să aibă un formular de împuternicire scrisă de a călători din partea părinţilor (obţinută de la secţia de poliţie locală). Acest formular trebuie prezentat la controlul paşapoartelor.
 
Italy.jpg
 

Italia

Minorii italieni sub 14 ani care călătoresc cu noul tip de carte de identitate „Carta d‘identità”, împreună cu unul sau ambii părinți, pot călători în cadrul zborurilor în UE/Schengen fără a necesita documente suplimentare doar dacă numele părinților sunt menționate în document; în caz contrar, părintele sau tutorele legal trebuie să aibă asupra sa livretul de familie sau certificatul de naștere al minorului. Dacă minorul sub 14 ani călătorește cu noul tip de carte de identitate fără un părinte sau un tutore legal dar cu o altă persoană, aceasta din urmă trebuie să aibă asupra sa o declarație pe propria răspundere semnată de ambii părinți sau de tutorele legal și ștampilată de autoritatea responsabilă pentru eliberarea pașapoartelor

portugal-postcards-head.jpg

Portugalia

Cetăţenii portughezi şi cetăţenii străini sub 18 ani care părăsesc sau intră în Portugalia, plecând sau venind dintr-un stat care nu face parte din spaţiul Schengen, fără a fi însoţit de tată, mamă sau tutorele legal necesită o împuternicire de călătorie. Aceasta trebuie semnată de ambii părinţi sau de tutorele legal, semnăturile necesitând legalizare dacă Portugalia este ţara de reşedinţă pentru părinţi sau pentru tutorele legal; sau legalizată de către o ambasadă sau un consulat al Portugaliei în ţara de reşedinţă a părinţilor sau a tutorelui legal. Această împuternicire de călătorie este necesară şi atunci când minorii sunt însoţiţi de o altă persoană decât tatăl, mama sau tutorele legal. În astfel de cazuri, în împuternicirea de călătorie trebuie menţionat clar şi numele însoţitorului. Minorii străini sub 18 ani care călătoresc singuri pot fi refuzaţi să intre pe teritoriul Portugaliei în cazul în care nu au pe nimeni în Portugalia care să îşi asume responsabilitatea pentru şederea lor.