Directive (UE) 2015/2302

Drepturi principale în temeiul Directivei (UE) 2015/2302

 • Călătorii vor primi toate informațiile esențiale cu privire la pachet înainte de a semna contractul corespunzător pachetului de servicii de călătorie.
 • Există întotdeauna cel puțin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
 • Călătorilor li se oferă un număr de telefon pentru urgențe și detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu organizatorul.
 • Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare.
 • Prețul pachetului poate crește numai dacă anumite costuri specifice cresc (de exemplu, prețul combustibilului) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract și în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de momentul în care pachetul intră în efect. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8 % din prețul pachetului, călătorul poate rezilia contractul. În cazul în care organizatorul își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante.
 • Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere și pot obține rambursarea integrală a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire.
 • Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
 • În plus, călătorii au posibilitatea de a rezilia contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unui comision de reziliere adecvat și justificabil.
 • În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot rezilia contractul fără plata comisionului de reziliere, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar organizatorul nu remediază problema.
 • Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
 • Organizatorul trebuie să ofere asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate.
 • În cazul în care organizatorul sau, în unele state membre, agentul de turism devine insolvabil, plățile vor fi rambursate. În cazul în care organizatorul sau, după caz, agentul de turism devine insolvabil după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Am semnat o poliță de protecție în caz de insolvență cu International Protection Limited (IPP) și am subscris și anumite sindicate la Lloyd’s. În cazul în care serviciile le sunt refuzate din cauza insolvenței noastre, călătorii pot contacta IPP (Revendicări IPP la InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, Țările de Jos; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) sau, după caz, Comisia pentru reglementarea aviației (etajul 3, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda; +353 (0) 1 6611700; info@aviationreg.ie).

Directiva (UE) 2015/2302 transpusă în lege națională.

Polița de protecție în caz de insolvență pentru Aranjamente de călătorie conexe

Am semnat o poliță de protecție în caz de insolvență cu International Passenger Protection Limited (IPP) și am subscris și anumite sindicate la Lloyd’s.

Călătorii pot contacta IPP, sau, după caz, Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie), în cazul în care serviciile nu sunt prestate din cauza, puțin probabilă, a insolvenței noastre.

Notă: Această protecție în caz de insolvență nu acoperă contracte cu alte părți decât Ryanair, care pot fi executate în ciuda insolvenței noastre, puțin probabile.

Directiva (UE) 2015/2302 astfel cum a fost transpusă în dreptul intern.

Termeni și condiții generale de transport

Clic aici pentru articolul 12 din Termenii și condițiile generale de transport referitoare la aranjamentele și pachetele de călătorie conexe.