Anulowane i ponownie planowane loty

Zmieniony termin lotu

Skontaktujemy się z Tobą za pomocą poczty e-mail, powiadomień push lub okazjonalnie wiadomości SMS, korzystając z danych kontaktowych podanych podczas Twojej rezerwacji. Możesz również sprawdzić status lotu w sekcji Moje rezerwacje.

Jeśli rezerwacja została dokonana za pośrednictwem zewnętrznego biura podróży, które nie podało nam Twoich prawidłowych danych kontaktowych (tj. adresu e-mail lub numeru telefonu), możemy nie być w stanie poinformować Cię bezpośrednio o ważnych zmianach dotyczących Twojego lotu. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Jeśli Twój lot został przeniesiony na inny termin, możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

 1. Skorzystać z lotu w nowym terminie;
 2. Zażądać zmiany trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępności;
 3. Bezpłatnie zmienić lot na tej samej trasie w innym terminie/o innej godzinie;
 4. Złóżyć wniosek o zwrot kosztów tutaj.

Staramy się powiadamiać klientów o zmianie terminu lotu co najmniej 90 dni przed odlotem lub najszybciej jak to możliwe.

Może Ci przysługiwać odszkodowanie lub zwrot kosztów zgodnie z poniższym rozporządzeniem o przysługujących Ci prawach na mocy Rozporządzenia UE 261/2004.

Nie masz prawa do odszkodowania, gdy:

 • możemy udowodnić, że zmiana harmonogramu wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, nawet jeśli podjęliśmy wszelkie uzasadnione środki, w tym między innymi z powodu niestabilności politycznej, bezpieczeństwa i ochrony, zakłóceń pogody, sporów pracowniczych, awarii lub opóźnienia obiektów kontroli ruchu lotniczego;
 • zostałeś(-aś) powiadomiony(-a) o zmianie terminu lotu na ponad 14 dni przed planowaną datą odlotu;
 • zostałeś(-aś) powiadomiony(-a) o zmianie terminu podróży w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu i otrzymałeś(-aś) propozycję zmiany trasy, co pozwoli na odlot nie później niż dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego mniej niż cztery godziny po planowanym czasie przylotu;
 • zostałeś(-aś) powiadomiony(-a) o zmianie terminu podróży później niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i otrzymałeś(-aś) propozycję zmiany trasy, co pozwoli na odlot nie później niż jednej godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego mniej niż dwie godziny po planowanym czasie przylotu.

Może przysługiwać Ci następująca opieka:

 • Posiłki i napoje (stosowne do czasu oczekiwania);
 • Dwie rozmowy telefoniczne;
 • Zakwaterowanie w hotelu;
 • Transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotel lub inne miejsce).

Przed zorganizowaniem alternatywnego transportu należy skontaktować się z nami, abyśmy mieli możliwość zaproponowania Ci zakwaterowania w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy zorganizowanie przez nas opieki określonej powyżej nie jest możliwe, zwrócimy Ci uzasadnione wydatki potwierdzone rachunkami, które należy przedłożyć tutaj.

Odwołany lot

Jeśli poinformowano Cię o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu, możesz:

 1. Złożyć wniosek o zwrot kosztów tutaj;
 2. Zażądać zmiany trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępności;
 3. Bezpłatnie zmieńić swój odwołany lot na lot na tej samej trasie w innym terminie/o innej godzinie.

Jeśli poinformowano Cię o odwołaniu lotu mniej niż 14 dni przed planowanym czasem odlotu, możesz:

 1. Bezpłatnie zmienić swój odwołany lot na lot na tej samej trasie w innym terminie/ o innej godzinie tutaj lub
 2. Zażądać zmiany trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępności miejsc lub
 3. Wysłać wniosek o zwrot kosztów tutaj.

Może Ci przysługiwać odszkodowanie zgodnie z poniższym powiadomieniem o przysługujących Ci prawach na mocy Rozporządzenia UE 261/2004. Prawo do odszkodowania za odwołane loty zależy od kryteriów kwalifikacyjnych. Istnieje tylko niewielka liczba przypadków, w których pasażerowie mają prawo do odszkodowania za odwołane loty. Loty mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od nas, na przykład ze względu na strajki ATC, niekorzystne warunki pogodowe, nagłe sytuacje medyczne itp. Jeśli okoliczności pozostają poza kontrolą Ryanair, nie przysługuje odszkodowanie. Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy masz prawo do otrzymania odszkodowania. Ryanair obsługuje ponad 2800 lotów dziennie, dlatego nasz zespół operacyjny może potrzebować od 24 do 96 godzin na ustalenie przyczyny odwołania lotu. Zapewniamy, że naszym priorytetem jest jak najszybsze rozpatrzenie wszelkich potencjalnych wniosków.

Jeśli skontaktowaliśmy się z Tobą i chcieliśmy udzielić pomocy zgodnie z wymogami Rozporządzenia EU261, ale mimo to zdecydowałeś(-aś) się dokonać działań we własnym zakresie, prosimy pamiętać, że możesz być uprawniony(-a) do otrzymania zwrotu dodatkowych kosztów.

Możesz zmienić datę lotu (i/lub) trasę, przechodząc do sekcji „Moja rezerwacja” na stronie internetowej Ryanair lub w aplikacji. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do swojej rezerwacji i zmienić lot.

Naszym priorytetem jest umożliwienie Ci dotarcia do celu podróży. Jeśli nie ma odpowiednich lotów Ryanair, skontaktuj się z nami i poproś o pomoc agentów Ryanair na lotnisku przed dokonaniem alternatywnych ustaleń, abyśmy mogli spróbować w pierwszej kolejności zapewnić Ci pomoc.

W takim przypadku może zostać zalecona zmiana rezerwacji lotu i przesłanie rachunków za zwrot kosztów.

Wszelkie dodatki, takie jak bagaż, miejsca lub inne produkty zakupione na Twój lot, zostaną przeniesione do nowej rezerwacji lotu, w zależności od dostępności.

Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt nie jest dostępny w ramach nowego lotu, zaoferujemy Ci podobny produkt (np. miejsce tego samego typu), a jeśli nie jest on dostępny, masz prawo do otrzymania zwrotu pierwotnie poniesionej przez Ciebie opłaty.

Jeśli nie zdecydujesz się na lot, ale jesteś już po odprawie, Twój bagaż zostanie rozładowany i będziesz mógł/mogła odebrać go w hali bagażowej lotniska wylotu.

Ubezpieczenie

Aby poprosić o pisemne potwierdzenie 'nieodbytego lotu' albo o uzyskanie 'pisemnego potwierdzenia odbytej podróży' dla ubezpieczyciela, kliknij tutaj.

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu możesz poprosić o list potwierdzający odwołanie lotu w formacie PDF. Skontaktuj się z nami, aby złożyć wniosek. Zostanie on wysłany na adres e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji.

Opóźniony lot

Jeśli Twój lot zostanie opóźniony o dwie godziny lub więcej (w przypadku lotów do 1500 km) lub trzy godziny lub więcej (w przypadku lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km i innych lotów od 1500 km do 3500 km), otrzymasz pomoc na lotnisku, w tym kupony na posiłki. Loty mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od nas, na przykład ze względu na strajki ATC, niekorzystne warunki pogodowe, nagłe sytuacje medyczne itp. Jeśli opóźnienie zostanie wydłużone do następnego dnia, często zapewniamy zakwaterowanie w hotelu i transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Skontaktuj się z nami przed zorganizowaniem transportu, ponieważ jeśli nie będziemy w stanie zapewnić określonej opieki, zwrócimy Ci uzasadnione i udokumentowane wydatki, o które można wnioskować tutaj.

Ponadto można wybrać jedną z poniższych opcji, jeśli dotyczy:

 1. Skorzystać z pierwotnego lotu o nowej godzinie odlotu;
 2. zażądać zmiany trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępności miejsc;
 3. bezpłatnie wybrać inny lot na tej samej trasie w innym terminie/ o innej godzinie tutaj.

Może Ci przysługiwać odszkodowanie zgodnie z poniższym powiadomieniem o przysługujących Ci prawach na mocy Rozporządzenia UE 261/2004. Prawo do rekompensaty za opóźnione loty zależy od kryteriów kwalifikacyjnych. Istnieje tylko niewielka liczba przypadków, w których pasażerowie mają prawo do rekompensaty za odwołane loty. Loty mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od nas, na przykład ze względu na strajki ATC, niekorzystne warunki pogodowe, nagłe sytuacje medyczne itp. Jeśli okoliczności pozostają poza kontrolą Ryanair, nie przysługuje odszkodowanie. Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy masz prawo do otrzymania odszkodowania. Ryanair obsługuje ponad 2800 lotów dziennie, dlatego nasz zespół operacyjny może potrzebować od 24 do 96 godzin na ustalenie przyczyny odwołania lotu. Zapewniamy, że naszym priorytetem jest jak najszybsze rozpatrzenie wszelkich potencjalnych wniosków.

W przypadku opóźnień o 5 godzin lub więcej, jeśli nie zdecydujesz się na podróż, możesz tutaj poprosić o zwrot kosztów. Pamiętaj jednak, że większość wniosków o zwrot kosztów nie powiodła się z powodu sytuacji, które są poza kontrolą Ryanair, co oznacza, że nie mamy obowiązku zwrotu kosztów.

Jeśli skontaktowaliśmy się z Tobą i chcieliśmy udzielić pomocy zgodnie z wymogami Rozporządzenia EU261, ale mimo to zdecydowałeś(-aś) się dokonać działań we własnym zakresie, prosimy pamiętać, że możesz być uprawniony(-a) do otrzymania zwrotu dodatkowych kosztów.

Prawa pasażera według rozporządzenia UE-261

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu dokładamy starań, aby to zdarzenie miało jak najmniejszy wpływ na pasażerów. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat twoich praw dotyczących opieki oraz instrukcje składania wniosku o zwrot kosztów podróży i odszkodowanie.

Rozporządzenia UE-261 zawierają wspólne zasady dotyczące odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub dużych opóźnień.

Jeśli lot został opóźniony lub odwołany oraz zdecydujesz się na jak najszybszą zmianę trasy, mogą Ci przysługiwać poniższe korzyści:

 • posiłki i napoje stosowne do czasu oczekiwania;
 • dwie rozmowy telefoniczne lub e-maile;
 • rozsądne zakwaterowanie w hotelu, jeśli wymagany jest pobyt na co najmniej jedną noc;
 • rozsądny transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania (w hotelu lub innym miejscu).

*Uwaga: powyższe uprawnienie do opieki nie obowiązuje, jeśli zdecydujesz się na zmianę trasy w późniejszym dogodnym terminie lub wybierzesz zwrot pieniędzy.

Informacje na temat UE-261

Rozporządzenie UE261 dotyczy pasażerów wylatujących lub przylatujących do/z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwaga: nie wszyscy pasażerowie mają prawo do odszkodowania w ramach EU261. Kwalifikowalność zależy od szeregu kryteriów.

Odszkodowanie pieniężne zależy od następujących odległości między lotniskami odlotu/przylotu:

 • 250 EUR w przypadku wszystkich lotów na dystansie 1500 km lub mniej;
 • 400 EUR w przypadku wszystkich lotów wewnątrz UE na dystansie ponad 1500 km lub wszystkich innych lotów między 1500 km a 3500 km;
 • 600 EUR w przypadku wszystkich lotów poza granice UE na dystansie ponad 3500 km.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony, możesz mieć prawo do odszkodowania lub zwrotu kosztów. Istnieją różne zasady i ograniczenia dotyczące składania roszczeń, dlatego zaleca się sprawdzenie, czy kwalifikujesz się do otrzymania odszkodowania i zwrotu kosztów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji opóźnionego lotu, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji anulowanego lotu, kliknij tutaj.

Prawo do odszkodowania za zakłócone loty zależy od kryteriów kwalifikacyjnych.

 • Jeśli opóźnienie lub odwołanie lotu jest poza kontrolą Ryanair. Są to nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć za pomocą wszystkich uzasadnionych środków. Obejmują one: niekorzystne warunki pogodowe, odladzanie, wyładowania atmosferyczne, zamknięcie pasa startowego/lotniska, działania związane z strajkiem, problemy z kontrolą ruchu lotniczego, uderzenia ptaków, zanieczyszczenia ciałami obcymi, trudności z obsługą zewnętrzną, zagrożenia bezpieczeństwa i sytuacje medyczne;
 • Jeśli zawiadomiono Cię o odwołaniu lotu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od zaplanowanego terminu odlotu.
 • Jeśli Twój lot uległ opóźnieniu i dotrze do miejsca docelowego z opóźnieniem poniżej 3 godzin.

Ryanair zaleca klientom posiadającym ważne roszczenia odszkodowawcze na mocy rozporządzenia UE261, aby wysłali wniosek bezpośrednio do Ryanair, unikając firm pośredniczących, które mogą potrącić opłaty wynoszące ponad 40% kwoty 250 EUR. Klienci posiadający ważne roszczenia odszkodowawcze na mocy rozporządzenia UE261, którzy złożą wniosek bezpośrednio w firmie Ryanair, otrzymują 100% odszkodowania, do którego są uprawnieni, bez potrącania zawyżonych opłat pośredników. Klienci mogą wysyłać wnioski do firmy Ryanair, korzystając z prostego formularza odszkodowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji opóźnionego lotu, kliknij tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji anulowanego lotu, kliknij tutaj.

Formularz odszkodowania