Anulowane i ponownie planowane loty

Zmieniony termin lotu

Skontaktujemy się z Tobą za pomocą poczty e-mail, powiadomień push lub okazjonalnie wiadomości SMS, korzystając z danych kontaktowych podanych podczas Twojej rezerwacji. Możesz również sprawdzić status lotu w sekcji Moje rezerwacje.

Jeśli rezerwacja została dokonana za pośrednictwem zewnętrznego biura podróży, które nie podało nam Twoich prawidłowych danych kontaktowych (tj. adresu e-mail lub numeru telefonu), możemy nie być w stanie poinformować Cię bezpośrednio o ważnych zmianach dotyczących Twojego lotu. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Jeśli Twój lot został przeniesiony na inny termin, możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

 1. Skorzystać z lotu w nowym terminie;
 2. Zażądać zmiany trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępności;
 3. Bezpłatnie zmienić lot na tej samej trasie w innym terminie/o innej godzinie;
 4. Złóżyć wniosek o zwrot kosztów tutaj.

Staramy się powiadamiać klientów o zmianie terminu lotu co najmniej 90 dni przed odlotem lub najszybciej jak to możliwe.

Może Ci przysługiwać odszkodowanie lub zwrot kosztów zgodnie z poniższym rozporządzeniem o przysługujących Ci prawach na mocy Rozporządzenia UE 261/2004.

Nie masz prawa do odszkodowania, gdy:

 • możemy udowodnić, że zmiana harmonogramu wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, nawet jeśli podjęliśmy wszelkie uzasadnione środki, w tym między innymi z powodu niestabilności politycznej, bezpieczeństwa i ochrony, zakłóceń pogody, sporów pracowniczych, awarii lub opóźnienia obiektów kontroli ruchu lotniczego;
 • zostałeś(-aś) powiadomiony(-a) o zmianie terminu lotu na ponad 14 dni przed planowaną datą odlotu;
 • zostałeś(-aś) powiadomiony(-a) o zmianie terminu podróży w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu i otrzymałeś(-aś) propozycję zmiany trasy, co pozwoli na odlot nie później niż dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego mniej niż cztery godziny po planowanym czasie przylotu;
 • zostałeś(-aś) powiadomiony(-a) o zmianie terminu podróży później niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i otrzymałeś(-aś) propozycję zmiany trasy, co pozwoli na odlot nie później niż jednej godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego mniej niż dwie godziny po planowanym czasie przylotu.

Może przysługiwać Ci następująca opieka:

 • Posiłki i napoje (stosowne do czasu oczekiwania);
 • Dwie rozmowy telefoniczne;
 • Zakwaterowanie w hotelu;
 • Transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotel lub inne miejsce).

Przed zorganizowaniem alternatywnego transportu należy skontaktować się z nami, abyśmy mieli możliwość zaproponowania Ci zakwaterowania w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy zorganizowanie przez nas opieki określonej powyżej nie jest możliwe, zwrócimy Ci uzasadnione wydatki potwierdzone rachunkami, które należy przedłożyć tutaj.

Odwołany lot

Jeśli poinformowano Cię o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu, możesz:

 1. Złożyć wniosek o zwrot kosztów tutaj;
 2. Zażądać zmiany trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępności;
 3. Bezpłatnie zmieńić swój odwołany lot na lot na tej samej trasie w innym terminie/o innej godzinie.

Jeśli poinformowano Cię o odwołaniu lotu mniej niż 14 dni przed planowanym czasem odlotu, możesz:

 1. Złóżyć wniosek o zwrot kosztów tutaj;
 2. Zażądać zmiany trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępności miejsc;
 3. Bezpłatnie zmienić swój odwołany lot na lot na tej samej trasie w innym terminie/o innej godzinie.

Może również przysługiwać Ci odszkodowanie określone w poniższym rozporządzeniu o przysługujących prawach wynikających z Rozporządzenia UE 261/2004. Kliknij podany link, aby w pełni zrozumieć przysługujące Ci prawa.

Możesz zmienić datę lotu (i/lub) trasę, przechodząc do sekcji „Moja rezerwacja” na stronie internetowej Ryanair lub w aplikacji. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do swojej rezerwacji i zmienić lot.

Naszym priorytetem jest umożliwienie Ci dotarcia do celu podróży. Jeśli nie ma odpowiednich lotów Ryanair, skontaktuj się z nami i poproś o pomoc agentów Ryanair na lotnisku przed dokonaniem alternatywnych ustaleń, abyśmy mogli spróbować w pierwszej kolejności zapewnić Ci pomoc.

W takim przypadku może zostać zalecona zmiana rezerwacji lotu i przesłanie rachunków za zwrot kosztów.

Wszelkie dodatki, takie jak bagaż, miejsca lub inne produkty zakupione na Twój lot, zostaną przeniesione do nowej rezerwacji lotu, w zależności od dostępności.

Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt nie jest dostępny w ramach nowego lotu, zaoferujemy Ci podobny produkt (np. miejsce tego samego typu), a jeśli nie jest on dostępny, masz prawo do otrzymania zwrotu pierwotnie poniesionej przez Ciebie opłaty.

Jeśli nie zdecydujesz się na lot, ale jesteś już po odprawie, Twój bagaż zostanie rozładowany i będziesz mógł/mogła odebrać go w hali bagażowej lotniska wylotu.

Ubezpieczenie

Aby poprosić o pisemne potwierdzenie 'nieodbytego lotu' albo o uzyskanie 'pisemnego potwierdzenia odbytej podróży' dla ubezpieczyciela, kliknij tutaj.

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu możesz poprosić o list potwierdzający odwołanie lotu w formacie PDF. Skontaktuj się z nami, aby złożyć wniosek. Zostanie on wysłany na adres e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji.

Opóźniony lot

Jeśli spodziewamy się, że Twój lot zostanie opóźniony o dwie godziny lub więcej od zaplanowanego czasu odlotu w przypadku lotów do 1500 km (ale trzy godziny lub więcej w przypadku wszystkich lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz wszystkich innych lotów obsługiwanych przez nas w zakresie od 1500 km do 3500 km), otrzymasz pomoc na lotnisku, w tym kupon na posiłki i napoje. Jeśli w wyniku opóźnienia spodziewamy się, że nowa godzina odlotu będzie przypadać co najmniej w dniu następującym po dniu odlotu, zaoferujemy Ci również zakwaterowanie w hotelu i transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Przed zorganizowaniem alternatywnego transportu należy skontaktować się z nami, abyśmy mieli możliwość zaproponowania Ci zakwaterowania w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy zorganizowanie przez nas opieki określonej powyżej nie jest możliwe, zwrócimy Ci uzasadnione wydatki potwierdzone rachunkami, które należy przedłożyć tutaj.

Ponadto można wybrać jedną z poniższych opcji, jeśli dotyczy:

 • Wybrać się na pierwotny lot o nowej godzinie odlotu;
 • Zażądać zmiany trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępności miejsc;
 • Bezpłatnie zmienić lot na tej samej trasie w innym terminie/o innej godzinie.

Jeśli opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin i nie zdecydujesz się na podróż, możesz w najbliższym możliwym terminie złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za lot i poprosić, w stosownych przypadkach, o lot powrotny do pierwszego miejsca odlotu. Możesz złożyć wniosek tutaj.

Możliwe, że będziesz mieć również prawo do odszkodowania zgodnie z rozporządzeniem EU261. Pełne informacje na temat Twoich praw można znaleźć w Rozporządzeniu UE nr 261.

Prawa pasażera według rozporządzenia UE-261

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu dokładamy starań, aby to zdarzenie miało jak najmniejszy wpływ na pasażerów. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat twoich praw dotyczących opieki oraz instrukcje składania wniosku o zwrot kosztów podróży i odszkodowanie.

Jeśli lot został opóźniony lub odwołany oraz zdecydujesz się na jak najszybszą zmianę trasy, mogą Ci przysługiwać poniższe korzyści:

 • Posiłki i napoje stosowne do czasu oczekiwania;
 • Dwie rozmowy telefoniczne lub e-maile;
 • Rozsądne zakwaterowanie w hotelu, jeśli wymagany jest pobyt na co najmniej jedną noc;
 • Rozsądny transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania (w hotelu lub innym miejscu).

* Uwaga: powyższe uprawnienie do opieki nie obowiązuje, jeśli zdecydujesz się na zmianę trasy w późniejszym dogodnym terminie lub wybierzesz zwrot pieniędzy.

Informacje na temat EU-261

Rozporządzenie UE-261 zawiera wspólne zasady dotyczące odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub dużych opóźnień.

Rozporządzenie UE-261 dotyczy pasażerów wylatujących lub przylatujących do/z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odszkodowanie pieniężne zależy od następujących odległości między lotniskami odlotu/przylotu:

 • 250 EUR w przypadku wszystkich lotów na dystansie 1500 km lub mniej;
 • 400 EUR w przypadku wszystkich lotów wewnątrz UE na dystansie ponad 1500 km lub wszystkich innych lotów między 1500 km a 3500 km;
 • 600 EUR w przypadku wszystkich lotów poza granice UE na dystansie ponad 3500 km.

Klienci, którzy chcą złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży/transportu/posiłków lub napojów bądź odszkodowanie za odwołanie lotu lub opóźnienie przylotu powyżej 3 godzin, mogą kliknąć poniżej, aby uzyskać dostęp do formularza wniosku UE-261.
Staramy się rozpatrzeć Twoje roszczenie w ciągu 10 dni.

Złóż wniosek o odszkodowanie

 • Jeśli Ryanair nie ma wpływu na odwołanie lub opóźnienie lotu (nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć wszystkimi możliwymi środkami).
 • Jeśli zawiadomiono Cię o odwołaniu lotu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od zaplanowanego terminu odlotu.
 • Jeśli Twój lot uległ opóźnieniu i przyleci do miejsca docelowego z opóźnieniem poniżej 3 godzin.