Bezpłatna zmiana

Bezpłatna zmiana dotyczy rezerwacji dokonanych pomiędzy 26 grudnia 2021 r. a 31 stycznia 2022 r. Zmiany lotu można dokonać do 30 września 2022 r.

Zmiany lotu należy dokonać co najmniej 7 dni przed pierwotnie zaplanowaną datą wylotu. Mogą obowiązywać dopłaty do różnicy w taryfie.

Zmień mój lot

Zasady i warunki

  • Warunki promocji „Bezpłatna zmiana lotu” zostały określone przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”). 
  • Promocja obejmująca bezpłatną zmianę lotu dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonanych pomiędzy 26 grudnia 2021 r. a 31 stycznia 2022 r. Aby skorzystać z promocji „Bezpłatna zmiana lotu”, nowe loty muszą odbyć się do 30 września 2022 r. (włącznie).
  • Zmiany lotu należy dokonać co najmniej 7 dni przed pierwotnie zaplanowaną datą wylotu. Wszelkie zmiany dokonane w ciągu 7 dni od pierwotnej daty wylotu będą podlegać standardowej opłacie za zmianę lotu określonej w Tabeli opłat.  
  • Jeżeli taryfa powiązana z nowymi datami lotów jest droższa od taryfy zapłaconej za pierwotne daty lotów, wówczas klient jest zobowiązany uiścić stosowną różnicę. Należy także pokryć różnice w cenach wszystkich dodatkowych produktów.
  • W ramach tej promocji nie wolno zmieniać imienia i nazwiska. Wszystkie zmiany imienia i nazwiska podlegają standardowej opłacie za zmianę nazwiska określonej w naszej Tabeli opłat.  
  • Kolejne zmiany terminów są dopuszczalne, ale będą podlegać opłacie za zmianę lotu zgodnie z punktem 3.1.5 naszych Ogólnych warunków przewozu, stosownie do przypadku. Jeśli lot na trasie wylotu został już zrealizowany, można dokonać jeszcze jednej zmiany daty lotu powrotnego. 
  • Jeśli nie chcesz dokonać zmian lotu dla wszystkich pasażerów w rezerwacji, musisz skontaktować się z działem obsługi klienta Ryanair. 
  • W przypadku wcześniejszej rezerwacji miejsc na nowy lot zostaną przydzielone te same miejsca. Jeżeli wykupione miejsca nie będą dostępne, pasażerowie będą mieli możliwość wyboru nowych miejsc. Jeśli nowe wybrane miejsca są droższe, pasażer zostanie obciążony różnicą w cenie.  
  • W razie braku odmiennych postanowień wynikających z obowiązującego prawa, niniejszy Regulamin podlega interpretacji zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.
  • Obowiązują Ogólne warunki przewozu Ryanair.