Wydłużenie ważności kuponów podróżnych – regulamin

Wydłużenie ważności kuponów podróżnych – regulamin

 • Kupony podróżne są wystawiane przez firmę Ryanair DAC, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
  Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z kuponów podróżnych. Obowiązują Ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Ważność kuponów podróżnych zostaje wydłużona. Są one teraz ważne przez 12 miesięcy od daty wygaśnięcia. Okres ważności kuponu podróżnego można sprawdzić w ostatnim e-mailu od nas, który zawiera szczegóły kuponu.
 • Kupony podróżne można wymienić na gotówkę w dowolnym momencie.
 • Kupony podróżne można zrealizować wyłącznie w walucie, w której zostały wydane.
 • Kupony podróżne mogą zostać wykorzystane przez beneficjenta kuponu.
  Jeśli całkowita cena za lot przekracza wartość kuponu(-ów) podróżnego(-ych) użytego(-ych) do opłacenia rezerwacji, różnicę w sumie można uregulować kartą kredytową/debetową lub za pośrednictwem serwisu PayPal.
 • Jeśli nie wykorzystasz całego salda swojego kuponu za jednym razem, możesz użyć kodu kuponu podróżnego przy kolejnych transakcjach.
 • Kupony podróżne można wykorzystać do zapłaty za loty, miejsca, pierwszeństwo wejścia, bagaż rejestrowany, fast track, przedmioty dla niemowląt, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne oraz powiązane podatki, opłaty i obciążenia (lecz nie za wynajem samochodu, transfery i rezerwacje hotelowe).
 • Nie dopuszcza się zmian w imionach i nazwiskach pasażerów, jeśli rezerwacja została opłacona przy pomocy kuponu upominkowego.
 • Kuponów podróżnych na niesubsydiowane loty nie można wykorzystywać na zakup hiszpańskich subsydiowanych lotów. 
 • Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania niniejszych Warunków korzystania według własnego uznania. Ryanair powiadomi klientów na piśmie o wszelkich zmianach.