Warunki użytkowania usługi Portfel Ryanair

 • Portfel Ryanair jest zarządzany przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”).
 • Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą użycia usługi Portfel Ryanair. Obowiązują Ogólne warunki przewozu Ryanair.
 • Portfel Ryanair jest dostępny online za pośrednictwem konta myRyanair.
 • Przyznane zwroty pieniędzy za zakłócenia lotu zostaną wpłacone na Portfel Ryanair powiązany z kontem myRyanair wykorzystywanym do dokonania rezerwacji, której dotyczy zwrot pieniędzy.
 • Klient może wypłacić pieniądze z Portfela Ryanair przypisanego do konta myRyanair użytego do dokonania rezerwacji lub wykorzystać saldo Portfela Ryanair do rezerwacji nowego lotu na stronie internetowej Ryanair lub w aplikacji za pośrednictwem konta myRyanair użytego do dokonania rezerwacji. W razie braku dostępu do konta myRyanair użytego do dokonania rezerwacji należy skontaktować się z nami tutaj.
 • W razie niewykorzystania naraz pełnej wartości zwrotu, pozostałe saldo Portfela Ryanair można wykorzystać przy przyszłych transakcjach lub je wypłacić.
 • Wypłaty z usługi Portfel Ryanair zostaną wykonane w ciągu 5 dni roboczych i zostaną zrealizowane na rzecz metody płatności użytej do dokonania rezerwacji.
 • Wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez zarejestrowanego posiadacza usługi Portfel Ryanair.
 • Saldo Portfela Ryanair można wykorzystać do zapłaty na stronie Ryanair lub w aplikacji za loty, miejsca, pierwszeństwo wejścia, bagaż rejestrowany, fast track, przedmioty dla niemowląt, sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy, ubezpieczenie podróżne oraz powiązane podatki, opłaty i obciążenia (lecz nie za wynajem samochodu, transfery i rezerwacje hotelowe). Wybierz „Portfel” jako preferowaną metodę płatności.
 • Jeśli całkowita cena za lot przekracza wartość salda Portfela Ryanair, różnicę można uregulować kartą kredytową/debetową lub za pośrednictwem serwisu PayPal.
 • Saldo usługi Portfel Ryanair może zostać wypłacone tylko w walucie, w której zostało wydane.
 • Zwrotu pieniędzy za niesubsydiowane bilety lotnicze zdeponowanego w Portfelu Ryanair nie można użyć do zakupu hiszpańskich subsydiowanych biletów lotniczych.
 • Ryanair zastrzega prawo do wycofania lub zmodyfikowania niniejszych Warunków korzystania według własnego uznania. Ryanair powiadomi klientów na piśmie o wszelkich zmianach.