Zaawansowane informacje dla pasażerów

W niektórych krajach linie lotnicze są zobowiązane do przekazywania danych pasażerów określonym organom rządowym.

W związku z tym wszelkie posiadane przez nas informacje o Tobie i Twoich planach podróży mogą zostać ujawnione władzom państwowym dowolnego kraju objętego Twoim planem podróży.

Uwaga - podczas odprawy online podawane są wymagane dane pasażera i nie musisz podawać tych informacji osobno.

Czy mogę podać te informacje online?

Nie ma potrzeby osobnego podawania tych informacji, są one zbierane automatycznie podczas odprawy online.

Komu zostaną przekazane dane?

Dane, które przekazujesz Ryanair, mogą zostać przekazane organom kontroli granicznej, które mają ustawowe prawo do ich otrzymania. Mogą udostępniać je innym organom ścigania w celu zapobiegania terroryzmowi i innym poważnym przestępstwom oraz ich zwalczania.

W jakich krajach obowiązują przepisy zezwalające na dostęp do moich danych?

Ryanair jest zobowiązany do zbierania i przekazywania danych wszystkich dokumentów podróży pasażera podczas odlotu/przylotu z różnych krajów, z wyłączeniem lotów odlatujących/przylatujących z Bośni i Hercegowiny, Cypru, Grecji, Czarnogóry, Maroka, Serbii, Szwajcarii i Tunezji.

W jakim celu władze będą wykorzystywać te dane pasażerów?

Dane Pasażera, które przekazujemy władzom, mogą być wykorzystywane do celów ścigania i zapobiegania przestępczości.

Jakie dane o mnie posiadasz?

Ryanair przechowuje tylko te dane, których potrzebujemy do prowadzenia z Państwem interesów.

Może to obejmować dane, które nam przekazałeś, takie jak dane paszportu / dowodu osobistego, wszelka wymagana pomoc specjalna, dane dotyczące płatności i dane kontaktowe.