Szczegóły myRyanair

FAQ-myRyanair-details.jpg

 

Dodawanie/edytowanie danych paszportowych na koncie myRyanair

Wykonaj poniższe działania, aby przesłać dane paszportowe na konto myRyanair:

  1. Zaloguj się na konto myRyanair. Wybierz opcję „Pulpit” z listy rozwijanej obok swojego imienia i nazwiska.
  2. W lewej kolumnie kliknij Pasażerowie oraz „Dodaj dokument”.
  3. Wprowadź narodowość, dokumentację, numer dokumentu, termin ważności i kraj wydania oraz kliknij „Dodaj”.
  4. Dane dokumentu zostaną zapisane oraz będą dostępne podczas odprawy.

  5. Aby dodać datę urodzenia, kliknij „Edytuj” w myProfile. Tutaj możesz wprowadzić imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu oraz narodowość.

 Edytowanie danych paszportowych na koncie myRyanair

Jeśli dane paszportowe będą się różnić między lotem w jedną stronę a lotem w drugą stronę, musisz podzielić swoją rezerwację, kontaktując się z naszym działem ds. rezerwacji. Mając numer rezerwacji, możesz samodzielnie zaktualizować dane paszportowe w usłudze myRyanair. Twoje dane paszportowe będą widoczne w menu rozwijanym podczas odprawy.