Bezpłatna zmiana lotu - Zasady i warunki

  • Warunki promocji „Bezpłatna zmiana lotu” zostały określone przez firmę Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia (zwaną dalej „Ryanair”). 
  • Promocja „Bezpłatna” zmiana lotu dotyczy wyłącznie lotów zarezerwowanych przed 30 września 2021 r. na podróże przed 31 grudnia 2021 r. (włącznie).
  • Aby skorzystać z promocji „Bezpłatna zmiana lotu”, zmiana lotu musi mieć miejsce co najmniej 7 dni przed datą pierwotnego wylotu. Wszelkie zmiany dokonane w ciągu 7 dni od pierwotnej daty wylotu będą podlegać standardowej opłacie za zmianę lotu określonej w Tabeli opłat.  
  • Jeżeli taryfa powiązana z nowymi datami lotów jest droższa od taryfy zapłaconej za pierwotne daty lotów, należy uiścić stosowną różnicę. Należy również opłacić różnice w cenie produktów.
  • W ramach tej promocji nie wolno zmieniać imienia i nazwiska. Wszystkie zmiany imienia i nazwiska podlegają standardowej opłacie za zmianę nazwiska określonej w naszej Tabeli opłat.  
  • Brak opłaty za zmianę lotu dotyczy dwóch zmian dat lotu: daty wylotu, daty powrotu lub dat obu lotów w pierwotnej rezerwacji. Zmiana imienia i nazwiska nie jest dozwolona.
  • Kolejne zmiany terminów są dopuszczalne, ale będą podlegać opłacie za zmianę lotu zgodnie z punktem 3.1.5 naszych Ogólnych warunków przewozu, stosownie do przypadku. Jeśli lot na trasie wylotu został już zrealizowany, można dokonać jeszcze jednej zmiany daty lotu powrotnego. 
  • Jeśli pasażer nie chce dokonać zmiany daty lotu dla wszystkich pasażerów w rezerwacji, musi skontaktować się z działem obsługi klienta Ryanair. 
  • W przypadku wcześniejszej rezerwacji miejsc na nowy lot zostaną przydzielone te same miejsca. Jeżeli wykupione miejsca nie będą dostępne, pasażerowie będą mieli możliwość wyboru nowych miejsc. Jeśli nowe miejsca są droższe, pasażer zostanie obciążony różnicą w cenie.   
  • W razie braku odmiennych postanowień wynikających z obowiązującego prawa, niniejszy Regulamin podlega interpretacji zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.