Podróżowanie w ciąży

FAQ-Travelling-while-pregnant.jpg

 Czy mogę latać w ciąży?

Przyszłe matki mogą latać do 28. tygodnia ciąży. Po 28. tygodniu ciąży przebiegającej bez powikłań przyszłe matki muszą mieć dokument potwierdzający zdolność do lotu wypełniony przez położną lub lekarza.

 Nie zezwalamy, by kobiety w ciąży latały po upłynięciu następujących terminów:

W przypadku ciąży pojedynczej przebiegającej bez powikłań podróżowanie nie jest dozwolone po 36. tygodniu ciąży. W przypadku ciąży podwójnej, potrójnej itp. przebiegającej bez powikłań podróżowanie nie jest dozwolone po 32. tygodniu ciąży.

 Co to jest formularz zdolności do lotu dla kobiet w ciąży?

Po 28. tygodniu ciąży przebiegającej bez powikłań (w dniu lotu w jedną stronę lub podróży powrotnej) przyszłe matki muszą mieć dokument potwierdzający zdolność do lotu wypełniony przez położną lub lekarza. Ten wypełniony formularz należy okazać personelowi pokładowemu podczas wchodzenia na pokład samolotu. Podróżowanie bez wypełnionego formularza jest niedozwolone.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy jesteś w stanie latać, lub jeśli wystąpiły jakiekolwiek powikłania w trakcie ciąży, skonsultuj się z lekarzem przez zarezerwowaniem lotu.

 
family_travel_resize.jpg
 

 Czy istnieje minimalny okres, po upłynięciu którego noworodek może wyruszyć w podróż wraz z matką?

Dziecko musi mieć co najmniej 8 dni, aby zostało dopuszczone do lotu, ze względu na fizyczne skutki latania na dużych wysokościach. W związku z tym zawsze prosimy rodziców i opiekunów, aby skonsultowali się z lekarzem prowadzącym, czy dziecko może podróżować drogą lotniczą.
Podobnie matka dziecka może być dopuszczona do lotu dopiero po 48 godzinach od zakończenia porodu, o ile poród przebiegł bez jakichkolwiek powikłań i operacji. Jeśli wymagane było cesarskie cięcie lub przeprowadzenie operacji, wówczas minimalny okres, jaki musi upłynąć zanim kobieta będzie mogła wyruszyć w podróż, wynosi 10 dni. Jest to jednak zależne od uzyskania zgody lekarza prowadzącego.