Specjalne wymagania dotyczące dokumentów tożsamości osób niepełnoletnich

Każdy kraj posiada własne wymagania dotyczące osób niepełnoletnich podróżujących z rodzicami/opiekunami prawnymi. Odpowiedzialność za zapoznanie się ze wszelkimi specyficznymi wymaganiami oraz spełnienie ich leży po Twojej stronie. Możesz sprawdzić wymagania dotyczące wizy i paszportu, kontaktując się z konsulatem lub ambasadą kraju, który planujesz odwiedzić.
Poniżej wymieniono przykłady wymagań dotyczących osób niepełnoletnich (obywatele, obcokrajowcy, rezydenci) podczas podróży z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 
France.jpg
 

Francja

Osoby niepełnoletnie z Francji oraz będące obcokrajowcami mieszkającymi we Francji, które podróżują bez rodziców/opiekunów lotami w strefie Schengen oraz poza nią, muszą okazać prawidłowo wypełniony dokument ATS (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE), wraz z dokumentacją wymaganą w ATS. Informacje dotyczące tego wymagania można znaleźć, klikając poniżej.
 
Spain.jpg
 

Hiszpania

Dzieci w wieku poniżej 18 lat mieszkające w Hiszpanii i podróżujące bez rodziców/opiekunów prawnych na podstawie ważnego krajowego dowodu tożsamości lotami na obszarze EOG muszą mieć formularz (wydawany przez lokalny komisariat policji) zawierający pisemne zezwolenie rodziców na podróż. Formularz ten należy przedstawić podczas kontroli paszportowej.
 
Italy.jpg
 

Włochy

Osoby niepełnoletnie z Włoch poniżej 14. roku życia podróżujące z nową wersją dokumentu tożsamości „Carta d‘identità” z jednym lub obojgiem rodziców mogą latać do krajów UE / strefy Schengen bez konieczności posiadania innych dokumentów tylko wtedy, gdy imiona i nazwiska rodziców są podane na dokumencie. W przeciwnym razie rodzic lub opiekun prawny musi posiadać zaświadczenie o statusie rodziny lub akt urodzenia osoby niepełnoletniej. Jeśli osoba niepełnoletnia poniżej 14. roku życia podróżuje z nową wersją dokumentu tożsamości bez rodzica ani opiekuna prawnego, lecz z osobą trzecią, musi wówczas posiadać dokument „affido” podpisany przez oboje rodziców lub opiekuna prawnego, podbity przez urząd odpowiedzialny za wydawanie paszportów

portugal-postcards-head.jpg

Portugalia

Portugalscy obywatele oraz mieszkańcy będący obcokrajowcami poniżej 18. roku życia, którzy opuszczają Portugalię lub do niej wracają. do lub z kraju członkowskiego strefy Schengen, bez ojca, matki ani opiekuna prawnego muszą mieć zezwolenie na podróż. Musi być podpisane przez oboje rodziców lub opiekuna prawnego z podpisem poświadczonym notarialnie, jeśli rodzice lub opiekun prawny zamieszkują w Portugalii; bądź z autoryzacją portugalskiej ambasady lub konsulatu w kraju, w którym mieszkają rodzice lub opiekun prawny. To zezwolenie na podróż jest również wymagane w przypadku osób niepełnoletnich, którym towarzyszy osoba inna niż ojciec, matka lub opiekun prawny. W takich przypadkach zezwolenie na podróż powinno wyraźnie wskazywać imię i nazwisko osoby towarzyszącej. Osoby niepełnoletnie poniżej 18. roku życia będące obcokrajowcami, które podróżują bez opieki, mogą nie zostać wpuszczone do kraju, jeśli nie ma nikogo w Portugalii, kto będzie odpowiedzialny za ich pobyt.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 108 z 859