Dozwolone i zabronione przedmioty

FAQ--Permitted-items.jpg

 

Przewóz dronów i innych dopuszczanych przedmiotów

    • Drony/quadkoptery są zasilane przez akumulator litowy. Urządzenia zasilane przez akumulator litowy są dopuszczone do przewozu na pokładzie, o ile moc akumulatora nie przekracza 160 watogodzin. Jeśli moc akumulatora przekracza 160 watogodzin, urządzenie nie będzie dopuszczone do przewozu.
    • Dozwolona jest również samopompująca kamizelka ratunkowa z 2 butlami z dwutlenkiem węgla (oraz 2 zapasowymi) – można ją przewozić w bagażu podręcznym lub rejestrowanym.
    • Na wypadek lawiny dozwolony jest jeden zestaw ratunkowy z butlą z azotem/powietrzem, który można umieścić w bagażu podręcznym lub rejestrowanym. 
    • Wszelkiego typu spadochrony, rekreacyjne lub sportowe, lub skrzydła paralotniarskie (określane również jako „czasza”) można przewozić jako bagaż rejestrowany lub podręczny, z zastrzeżeniem standardowych ograniczeń dotyczących wymiarów i wagi. Takie zestawy mogą zawierać pomocniczy lub awaryjny spadochron oraz barometr mechaniczny (automatyczny). Zestaw spadochronowy nie może zawierać elementów pirotechnicznych ani granatów dymnych. Nie możemy przewozić takich przedmiotów w samolocie.

Przewóz prochów

Przewóz prochów w bagażu podręcznym jest dozwolony oraz można je przewozić ponad limit normalnego bagażu podręcznego, o ile są przewożone wraz z aktem zgonu i świadectwem kremacji. Pasażer musi zagwarantować, że prochy są bezpiecznie zapakowane w odpowiednim pojemniku zabezpieczonym przed rozbiciem z przykręconą pokrywą.