Miejsca rodzinne

family_seating_2.jpg

Wszystko, co należy wiedzieć o miejscach rodzinnych

Latanie z niemowlętami lub małymi dziećmi może być stresujące, lecz Ryanair dokłada starań, aby jak najbardziej to ułatwić. Wprowadziliśmy opcję miejsc rodzinnych, która została opisana poniżej.

Zasady dotyczące miejsc dla rodzin

Dzieci poniżej 12. roku życia (z wyjątkiem niemowląt) muszą zajmować miejsca obok osoby dorosłej, z którą podróżują. Aby zminimalizować koszty, Ryanair zezwala na bezpłatne przydzielenie miejsc maksymalnie czworgu dzieci na jedną osobę dorosłą, która wykupi miejsce.

Rezerwowanie miejsca dla innych osób dorosłych lub młodzieży w ramach rezerwacji nie jest obowiązkowe, można jednak zdecydować się na taką opcję.

 Ceny

Opłaty za rezerwację miejsc dla osób dorosłych zaczynają się od obniżonej stawki 4 EUR. Miejsca te są dostępne w rzędach 18–33. Miejsca w rzędach 18-33 będą bezpłatne dla maksymalnie 4 dzieci na osobę dorosłą. Miejsca objęte polityką są oznaczone jako „w zestawie” na mapie miejsc w procesie rezerwacji.

Inne korzyści oprócz redukcji kosztów to między innymi zapewnienie dorosłym wyboru, jakie miejsca mają zająć ich dzieci. Pozwoli to również osobom dorosłym dokonanie odprawy na lot 60 dni przed wylotem.

Jeśli osoba dorosła wybierze miejsce poza wymienionymi powyżej rzędami, gdy są dostępne miejsca w tych rzędach, musi zapłacić różnicę w cenie. Podobnie, jeśli zostanie wybrane miejsce dla dziecka poza tymi rzędami, zostanie ono obciążone pełną ceną tych miejsc.

  Co się stanie, jeśli miejsca w rzędach 18-33 nie będą dostępne do wyboru dla wszystkich osób objętych rezerwacją?

Jeśli z powodu dużego zapotrzebowania standardowe  miejsca w rzędach 18-33 będą  niedostępne dla wszystkich z rezerwacji, dodatkowe rzędy 11-15 zostaną otwarte. Dorośli zostaną obciążeni taką samą opłatą za miejsce, a maksymalnie 4 dzieci nadal będzie miało bezpłatne miejsca w tych rzędach.

FAQ-Family-seating-2.jpg

Muszę zmienić lot, a wybrane miejsca są niedostępne podczas następnego lotu

Jeśli chcesz zmienić lot i miejsca wybrane dla pierwotnego lotu dla nowego lotu nie są dostępne, naliczona zostanie różnica, jeśli nowe miejsca będą droższe.

Jeśli nowe miejsca będą tańsze, różnica zostanie Ci zwrócona.

W przypadku mojego lotu nie ma dostępnych wolnych miejsc obok siebie

W przypadku mało prawdopodobnej sytuacji, gdy w Twoim locie nie ma dostępnych wolnych miejsc obok siebie, musisz zaakceptować, że nie będziecie siedzieć obok siebie, aby kontynuować rezerwację, lub wybrać inny lot.

informacje o miejscach dla niemowląt