Punkty na Loty – Regulamin

Dzięki ofercie Punkty na Lotyw Rooms klienci myRyanair mogą otrzymywać Punkty na Loty w wysokości 5% wartości dowolnej rezerwacji zakwaterowania w Rynair Rooms dokonanej za pośrednictwem konta myRyanair. Punkty na Loty można wykorzystać na rezerwacje lotów międzynarodowych z Ryanair.

Warunki dla uczestników:

 • Inicjatywa Punkty na Lotyjest realizowana przez Ryanair DAC, numer firmy 104547, z siedzibą pod adresem Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irlandia („Ryanair”).
 • Uczestnik musi mieć ukończone 16 lat i posiadać ważne konto myRyanair.
 • Każdy klient, który dokona rezerwacji w  Rooms za pośrednictwem konta myRyanair otrzyma Punkty na Loty w wysokości 5% wartości rezerwacji.
 • Punkty na Loty będą przyznawane wyłącznie za rezerwacje zakwaterowania dokonane po uruchomieniu oferty Punkty na Loty w witrynie internetowej Ryanair.
 • Punkty na Loty będą automatycznie dodawane do konta myRyanair klienta w ciągu 7-10 dni roboczych od wymeldowania się z zarezerwowanego zakwaterowania, za które przyznano Punkty na Loty.
 • Zakwaterowania w Rooms są obsługiwane przez niezależnych dostawców  zgodnie z ich własnymi regulaminami.Nie odpowiadamy za realizację usług przez tych zewnętrznych dostawców. Jeżeli kilent lub zewnętrzny dostawca anuluje lub zmodifikuje pirwotna rezerwację zakwaterowania, punkty na loty uzyskane za taką rezerwację utracą ważność. 
 • Za jedną transakcję klient myRyanair może otrzymać Punkty na Loty w wysokości maksymalnie 500 €. Punkty na Loty przekraczające tę kwotę nie zostaną przyznane.
 • Maksymalna kwota kredytu podróżnego Punkty na Loty, którą klient może uzyskać w ciągu roku kalendarzowego, wynosi 1000 €.
 • Jeżeli koszty biletu lotniczego zostaną zwrócone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 lub Artykułem 10 Ogólnych warunków przewozu firmy Ryanair, Punkty na Loty wykorzystane do zapłacenia za zwrócony bilet lotniczy zostaną zwrócone na konto myRyanair klienta.
 • Punkty na Loty są przyznawane w euro. W stosownych przypadkach Ryanair będzie przeliczać Punkty na Loty wykorzystywane do opłacania rezerwacji lotów w innych walutach według obowiązującej dziennej stawki Reuters (lub RCB).
 • Punkty na Loty są ważne przez 180 dni od daty dodania ich do konta myRyanair klienta lub zwrotu ich na takie konto i muszą zostać wykorzystane w tym okresie. Punkty na Loty niewykorzystane w tym okresie utracą ważność.
 • Punkty na Loty można wykorzystać wyłącznie do opłacenia całości lub części dokonanej w witrynie internetowej Ryanair rezerwacji lotu międzynarodowego z Ryanair w Value taryfie.  W związku z tym w przypadku rezerwacji lotu w taryfie Regular, Plus, Flexi Plus lub Family Plus można wykorzystać Punkty na Loty tylko do kwoty odpowiadającej Value taryfie.
 • Nie można wykorzystać Punkty na Lotydo opłacenia rezerwacji lotów krajowych z Ryanair, rezerwacji wakacji z Ryanair, produktów i/lub usług dodatkowych Ryanair (np. bagażu rejestrowanego, zmiany lotu, pierwszeństwa wejścia na pokład, płatności kartą kredytową) ani produktów partnerów Ryanair (np. miejsca parkingowego i wynajmu samochodu) dokonanych w witrynie internetowej Ryanair.
 • Nie można wykorzystać Punkty na Lotyi kuponów upominkowych do opłacenia rezerwacji tego samego lotu.
 • Nie można wykorzystać Punkty na Lotydo opłacenia rezerwacji lotu niemowlęcia.
 • Nie można wykorzystać Punkty na Lotydo opłacenia taryf podlegających rabatowi dla obywateli Hiszpanii i/lub dużych rodzin.
 • Nie można przenieść Punkty na Lotyna inne osoby ani wymienić na gotówkę. Ryanair nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z błędów związanych z systemami danych lub podobnymi systemami, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez firmę Ryanair, jej partnerów lub podwykonawców, w związku z kredytami podróżnymi.
 • Ryanair nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe klientów w związku z kredytami podróżnymi.
 • Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania oferty Punkty na Lotybez powiadomienia i według własnego uznania. Ryanair będzie publikować zmiany dotyczące Punkty na Lotyw witrynie internetowej Ryanair i może, według własnego uznania i bez powiadomienia, zawiesić, zmodyfikować lub zakończyć ofertę Punkty na Lotyi prawo klienta do kredytów podróżnych.
 • W razie braku odmiennych postanowień wynikających z obowiązującego prawa, niniejszy Regulamin podlega interpretacji zgodnie z przepisami prawa angielskiego. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą podlegały jurysdykcji angielskich sądów.

Klienci, którzy zarezerwowali zakwaterowanie w Rooms przed 4 kwietnia 2019 r., zgodnie z Regulaminem, otrzymają 10% Punktow na Loty w momencie zakupu.

Promocja ograniczona czasowo! Użytkownicy myRyanair, którzy dokonują rezerwacji hotelu w Palmie, Rzymie, Malcie, Walencji lub Dublinie, są uprawnieni do zwrotu 10% wartości każdej rezerwacji Rooms w postaci Punktów na loty. Oferta zależy od dostępności.

Obowiązuje od 4 kwietnia 2019 r

Obowiązuje Ogólny regulamin przewozu Ryanair 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 48