Przedmioty zabronione na pokładzie lotu

FAQ-Prohibited-items.jpg

  Przedmioty zabronione

 • Broń palna i podobne rodzaje broni
 • Broń o ostrych końcach i krawędziach oraz inne ostre przedmioty
 • Tępe narzędzia: każde tępe narzędzie, które może wyrządzić obrażenia ciała, między innymi sprzęt sportowy, taki jak rakiety tenisowe i kije baseballowe
 • Materiały wybuchowe i łatwopalne: wszelkie substancje wybuchowe lub łatwopalne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pasażerów i załogi lub bezpieczeństwa samolotu i mienia.
 • Substancje chemiczne i toksyczne: wszelkie substancje chemiczne lub toksyczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pasażerów i załogi lub bezpieczeństwa samolotu i mienia
IMG-24.jpg
 

  Przedmioty zabronione w bagażu rejestrowanym

W bagażu rejestrowanym nie można przewozić następujących przedmiotów:
 • E-papierosy
 • Materiały wybuchowe, w tym detonatory
 • Pojazdy zasilane przez akumulator litowo-jonowy (w tym pojazdy Segway i deskorolki elektryczne) inne niż wózki inwalidzkie / sprzęt ułatwiający poruszanie się zgodny z regulaminem Ryanair dotyczącym sprzętu ułatwiającego poruszanie się
 • Osobiste urządzenie elektroniczne zasilane przez akumulator litowo-jonowy, np. iPady/tablety/telefony komórkowe
 • Broń palna, w tym repliki oraz broń zabawkowa jakiegokolwiek rodzaju
 • Gazy, w tym propan i butan.
 • Łatwopalne ciecze
  Utleniacze i nadtlenki organiczne
 • Substancje toksyczne lub zakaźne
  Substancje korozyjne
 • Olej jadalny (np. oliwa z oliwek) przekraczający objętościowo 1 litr
 • Wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w bagażu rejestrowanym powinny zostać owinięte w celu uniknięcia obrażeń ciała kontrolerów i personelu obsługi