Dozwolone płyny

FAQ-Permitted-liquids.jpg

Wnoszenie płynów, aerozoli oraz żeli do strefy podwyższonego bezpieczeństwa oraz do samolotu podlega kontroli zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa UE.

Podczas przechodzenia przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku:

    • Płyny muszą być przewożone w pojemniku o pojemności nie więcej niż 100 ml Wszystkie płyny powinny być przewożone w pojedynczych, przezroczystych zamykanych torebkach o wymiarach 20 cm x 20 cm i pojemności do jednego litra
    • Musisz mieć możliwość całkowitego zamknięcia torebki i włożenia jej do bagażu podręcznego
    • Należy wyjąć torebkę na płyny z bagażu podręcznego do oddzielnej kontroli.

 Pokarm dla dzieci i mleko

Jeśli podróżujesz z niemowlęciem, możesz zabrać ze sobą tyle mleka, mleka w proszku, wody sterylnej oraz pokarmu dla dzieci, ile potrzebujesz na czas lotu, nawet jeśli przekracza to standardowy limit pojemności płynów. Nie trzeba ich wkładać do przezroczystej torebki, lecz powinny być gotowe do skontrolowania przez ochronę lotniska.
 

 Leki w płynie

Możesz mieć przy sobie leki w płynie, które są potrzebne podczas lotu. Leków nie trzeba wkładać do przezroczystej torebki, lecz powinny być gotowe do skontrolowania przez ochronę lotniska.