Uszkodzony, opóźniony lub zgubiony bagaż/mienie

FAQ-Damaged-Delayed.jpg

  Zgłaszanie uszkodzonego bagażu

Uszkodzony, opóźniony lub zgubiony bagaż rejestrowany należy zgłaszać na lotnisku przylotu.
Na stanowisku przylotów otrzymasz raport nieprawidłowości bagażowej (Property Irregularity Report). Numer referencyjny tego raportu umożliwia sprawdzenie postępów w szukaniu Twojego bagażu.

Monitoruj swój bagaż

Procedura zgłaszania reklamacji

Po zgłoszeniu reklamacji należy mieć na uwadze następujące kwestie:
Wymagane będą kopie oryginalnego pokwitowania dla uszkodzonych/opóźnionych lub zgubionych przedmiotów. Uszkodzone przedmioty oraz oryginalne dowody odbioru należy zachować do momentu rozpatrzenia reklamacji.
Zamiast dowodu odbioru oryginalnego bagażu, który uległ uszkodzeniu, nie będzie można przedłożyć dowodu odbioru bagażu zamiennego.
Przesyłanie reklamacji

Czas przetwarzania reklamacji

Reklamacje z tytułu uszkodzenia i opóźnienia bagażu będą rozpatrywane w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania.
Reklamacje z tytułu utracenia bagażu będą rozpatrywane w ciągu 28 dni od momentu ich otrzymania (po zakończeniu całego procesu śledzenia bagażu).
Odpowiedzi będą przekazywane na adres pocztowy/e-mail podany w formularzu reklamacyjnym.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 39 z 827