Wytyczne dotyczące pasażerów towarzyszących

IMG-7.jpg

Wytyczne dotyczące pasażerów towarzyszących

Ze względów bezpieczeństwa wymagamy, aby osobami towarzyszącymi niesamodzielnym pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej były sprawne fizycznie osoby dorosłe w wieku co najmniej 16 lat.
 

Instrukcje dotyczące samodzielności pasażerów podróżujących samolotem

Poniższe wytyczne dotyczące samodzielności pasażerów podróżujących samolotem zostały określone przez brytyjski Departament Transportu – Dostęp do przewozu lotniczego dla osób niepełnosprawnych: Kodeks postępowania (lipiec 2008) oraz Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie stosowania Rozporządzenia WE 1107/2006 (2012).
 

Wymagania dotyczące samodzielności

Każdy pasażer musi być samodzielny w odniesieniu do wszystkich wymienionych poniżej kategorii. W przeciwnym razie pasażerowi powinna towarzyszyć w podróży sprawna fizycznie osoba dorosła w wieku co najmniej 16 lat, aby zapewnić mu wymaganą pomoc. W przeciwnym razie pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład.
 • Pasażerowie muszą być w stanie zapiąć i odpiąć swoje pasy bezpieczeństwa, kiedy poprosi o to załoga;
 • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie wyjąć i założyć kamizelkę ratunkową, kiedy poprosi o to załoga;
 • Pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie założyć maskę tlenową, kiedy poprosi o to załoga;
 • Pasażerowie muszą być w stanie zrozumieć pokaz procedur bezpieczeństwa oraz wszelkie wskazówki i instrukcje przekazywane przez załogę w sytuacji awaryjnej.
 
iStock-153535825.jpg
 

Więcej informacji

Od pasażerów wymagających opieki w jakimkolwiek z poniższych obszarów również wymaga się podróżowania w towarzystwie opiekuna. Niespełnienie tych wytycznych może skutkować odmową wejścia na pokład w sytuacji, gdy będziemy mieć prawo przypuszczać, że przewóz danego pasażera może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa.
 • Karmienie (pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie jeść)
 • Potrzeby toaletowe (pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie skorzystać z toalety)
 • Leki (pasażerowie muszą być w stanie samodzielnie przyjąć przepisane im leki oraz zastosować konieczne procedury medyczne)
 • Dokładamy starań, aby osoby towarzyszące pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej zajmowały miejsce obok osób, którymi się opiekują.

 Ważna informacja

 • W pełni sprawna dorosła osoba towarzysząca może towarzyszyć tylko jednemu pasażerowi o ograniczonej możliwości poruszania się.Musi ona zakupić bilet w cenie dla osoby dorosłej.
 • Aby skorzystać z wcześniej zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej na lotnisku, pasażerowie powinni przybyć do stanowiska pomocy specjalnej przynajmniej 2 godziny przed planowanym wylotem.
 • Pasażerowie korzystający z wcześniej zarezerwowanej usługi pomocy specjalnej powinni pojawić się przy bramce do wejścia na pokład samolotu przynajmniej 30 minut przed wylotem.
 • Jeśli klient nie jest w stanie samodzielnie przyjmować swoich leków, powinien podróżować z pasażerem towarzyszącym, który udzieli mu pomocy.
 • Należy również mieć ze sobą pismo od lekarza potwierdzające, że pasażer musi przewozić strzykawki, igły i leki na pokładzie samolotu.
 • Uwaga: strzykawek, igieł i leków nie można wyrzucać na pokładzie samolotu.