Sprzęt medyczny na pokładzie

medical_1.jpg

  Dodawanie urządzeń medycznych

Jeśli chcesz przewozić specjalny sprzęt medyczny na pokładzie, musisz skontaktować się z naszym zespołem pomocy specjalnej za pomocą czatu lub specjalnej linii telefonicznej.
Nasz zespół pomocy specjalnej określi, czy Twoja prośba może być zatwierdzona, oraz dostarczy upoważnienie do przenoszenia urządzenia.

 Zezwolenie na przewóz bagażu medycznego

Zezwolenie na przewóz bagażu medycznego jest wymagane do wniesienia jakiegokolwiek urządzenia medycznego na pokład lotu Ryanair. Pasażerowie z problemami zdrowotnymi, którzy muszą zabrać na pokład urządzenia medyczne oprócz bagażu rejestrowanego/podręcznego muszą wcześniej skontaktować się z naszą linią pomocy specjalnej
Zezwolenie na przewóz bagażu medycznego zostanie wydana po dostarczeniu pisma od lekarza z potwierdzaniem wymagań dotyczących bagażu medycznego. Tylko przedmioty wymienione w zezwoleniu są akceptowane do bezpłatnego przewozu. Pamiętaj, aby zapakować te przedmioty oddzielnie oraz udostępnić je do kontroli na lotnisku.

  Co to jest formularz zdolności do lotu?

Formularz zdolności do lotu należy wypełnić w przypadku wątpliwości co do tego, czy pasażer może latać w związku z niedawno przebytą chorobą, urazem lub operacją, stanem chorobowym lub potrzebą korzystania z urządzeń medycznych bądź tlenu leczniczego na pokładzie. >
Jeśli nie masz pewności, czy jesteś w stanie latać, skonsultuj się z lekarzem przez zarezerwowaniem lotu. Formularz zdolności do lotu można otrzymać, kontaktując się z naszą linią pomocy specjalnej.

Urządzania do dializy oraz aparaty CPAP i Bipap mogą

być przewożone na pokładzie samolotu bez uprzedniego powiadomienia, jeśli mieszczą się w bagażu podręcznym. Jeśli jednak te urządzenia będą wykraczać ponad limit bagażu, musisz uzyskać zezwolenie na przewóz bagażu medycznego, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej. Używanie tych urządzeń na pokładzie jest niedozwolone.

Nebulizatory, wentylatory, respiratory i inne urządzenia oddechowe – jeśli potrzebujesz ich podczas lotu, skontaktuj się z linią pomocy specjalnej w celu uzyskania uprzedniej zgody. Aby użyć tych urządzeń na pokładzie, musisz wypełnić formularz zdolności do lotu, który zostanie do Ciebie wysłany po skontaktowaniu się z linią pomocy specjalnej.

medical_2.jpg

 Sprzęt medyczny na pokładzie

Przedmioty na pokładzie

Niektóre przedmioty, takie jak przenośne koncentratory tlenu (POC), które spełniają wymagania prawne, są zatwierdzone do użytku na pokładzie. Inne urządzenia medyczne, takie jak aparaty CPAP lub przenośne urządzenia do dializy, można zabrać ze sobą na pokład, lecz nie można z nich korzystać na pokładzie.


Pasażerowie mogą zabrać strzykawki na pokład samolotu, jeśli są im potrzebne ze względów medycznych (np. dotyczy to pasażerów z cukrzycą). Pasażerowie powinni jednak mieć ze sobą pismo od lekarza potwierdzające ich wymagania.


Defibrylator – jeśli chcesz zabrać defibrylator w bagażu podręcznym lub oprócz niego, musisz uzyskać zezwolenie na przewóz bagażu medycznego, kontaktując się z naszym zespołem pomocy specjalnej. To zezwolenie musi być przedstawione w punkcie odprawy bagażowej lub przy bramce do wejścia na pokład, jeśli podróżujesz bez bagażu rejestrowanego. Musisz również mieć przy sobie formularz zdolności do lotu, który należy okazać personelowi na lotnisku w dniu podróży

Przenośne koncentratory tlenu

Jeśli chcesz podróżować z przenośnym koncentratorem tlenu, skontaktuj się z naszą linią pomocy specjalnej w celu uzyskania uprzedniej zgody oraz zezwolenia na przewóz bagażu i sprzętu medycznego.
Tę zgodę i zezwolenie należy przedstawić w punkcie odprawy bagażowej lub przy bramce do wejścia na pokład, jeśli podróżujesz bez bagażu rejestrowanego. Jeśli chcesz skorzystać z przenośnego koncentratora tlenu podczas lotu, skontaktuj się z linią pomocy specjalnej w celu uzyskania uprzedniej zgody oraz formularza zdolności do lotu.


Należy wypełnić formularz zdolności do lotu oraz odesłać go do linii Ryanair od 14 do 2 dni przed podróżą w celu zatwierdzenia. Musisz mieć przy sobie zatwierdzony formularz zdolności do lotu podczas każdego lotu oraz przedstawić go personelowi pokładowemu podczas wchodzenia na pokład samolotu. Jeśli przenośny koncentrator tlenu ma być używany na pokładzie, pasażer ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej liczby w pełni naładowanych akumulatorów na czas trwania lotu oraz wszelkich ewentualnych opóźnień, ponieważ akumulatorów do tych urządzeń nie można naładować na pokładzie.

Zatwierdzone modele

Tlen leczniczy

Stosowanie tlenu terapeutycznego jest ograniczone do jednego klienta na lot. Jeśli chcesz z niego skorzystać, skontaktuj się z naszą linią pomocy specjalnej. Zalecamy skontaktować się z nami w dniu dokonania rezerwacji. Zespół wyśle do Ciebie formularz zgody lekarskiej. Ten formularz należy wypełnić i odesłać do nas w celu zatwierdzenia od 14 do 2 dni przed wylotem.


Potwierdzony formularz - Zaświadczenie lekarskie o konieczności dostępu do tlenu leczniczego - pasażer musi mieć przy sobie podczas wszystkich lotów - bez niego nie zostanie przyjęty na pokład.
Ze względów bezpieczeństwa Ryanair nie zezwala klientom na zabieranie własnego tlenu leczniczego na pokład samolotu.


Ze względów bezpieczeństwa Ryanair nie zezwala klientom na zabieranie własnego tlenu leczniczego na pokład samolotu. Za podawanie tlenu leczniczego pobierana jest opłata za lot*. Opłata jest należna w momencie zwrócenia formularza zgody lekarskiej do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu formularz zostanie odesłany pocztą e-mail oraz należy go przedstawić członkom personelu pokładowego w momencie wchodzenia na pokład samolotu.
Linie lotnicze Ryanair zapewniają dostęp do ciągłego przepływu 2 l/ minutę tlenu leczniczego - przez maksymalnie 250 minut. Ryanair nie może przyjąć na pokład pasażerów wymagających ciągłego dostępu do przepływu tlenu przez dłużej niż 250 minut.

kliknij tutaj

 
Musisz się z nami pilnie skontaktować? Jesteśmy tu, by Ci pomóc!

 

Specjalne wsparcie Zapytania