Null-avgift for flyendringer - Vilkår og betingelser

 • Vilkår og betingelser for «Null-avgift for flyendringer» er utstedt av Ryanair Group, Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland («Ryanair» i det følgende). 
 • Kampanjen «Null»-avgift for flyendringer gjelder kun for reservasjoner foretatt før 30. september 2021 for reiser før 31. desember 2021(inkl).
 • For å kunne benytte deg av kampanjetilbudet «Null-avgift for flyvningsendring», må flyendringen foretas minst 7 dager før opprinnelige planlagt avreisedato. Eventuelle endringer gjort innenfor de siste 7 dagene før opprinnelige planlagte avreisedatoer vil være underlagt standard avgift for flyendring som angitt i vår Gebyrtabell.  
 • Hvis prisen forbundet med nye flydatoer er dyrere enn den som ble betalt for de opprinnelige flydatoene, må kunden betale en eventuell forskjell mellom den opprinnelige prisen som ble betalt og den nye prisen. Eventuelle ekstra produktprisforskjeller må også betales.
 • Ingen navneendring er tillatt som del av denne kampanjen. Alle navneendringer er underlagt standard avgift for navneendring som angitt i vår Gebyrtabell
 • Opptil to flyvningsendringer med null-avgift er tillatt for tidspunkt og/eller rute i den opprinnelige bestillingen, og for enten utreise, retur eller begge.
 • Ytterligere endringer av datoer (utover de 2 inkluderte endringene over) kan gjøres, men vil eventuelt være underlagt retningslinjene for endringsgebyr i henhold til artikkel 3.1.5 i våre generelle vilkår og betingelser for befordring. Hvis du allerede har tatt den bestilte utgående flyvningen, kan du fremdeles foreta én endring av hjemreisedatoen hvis du ønsker det. 
 • Hvis kunden ikke ønsker å endre flyvningen for alle passasjerene i bestillingen, må de kontakte Ryanairs kundeserviceavdeling. 
 • Hvis du har betalt for reservert sitteplass, vil de samme sitteplassene bli tildelt på den nye flyvningen. Hvis sitteplassene som er kjøpt ikke er tilgjengelige, vil du få muligheten til å velge nye seter. Hvis de nye setene du velger er dyrere, vil du bli belastet differansen. 
 • Bortsett fra endringsavgifter, gjelder alle andre vilkår og betingelser for flyvningsendring som beskrevet i Ryanairs GTCC.   
 • Med mindre noe annet bestemmes i gjeldende lov, skal disse avtalevilkår reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Irland.
 •