Tildelte seter for spesialassistanse

FAQ-Allocated-seat-for-Special-Assistance.jpg

Hvis du har bestilt en av følgende typer assistanse, vil vi tildele deg et passende, gratis sete om bord sammen med et reisefølge.

Av sikkerhetsmessige grunner bør kunder som trenger en av nedenstående typer spesialassistanse på flyplassen sitte ved siden av et vindu MED MINDRE vindusplassen er opptatt av et reisefølge, eller flylasten tillater tomme seter mellom den funksjonshemmede kunden og vinduet.

  • Assistansetype (BDGR) Passasjerer som reiser med en førerhund/assistenthund som krever en fører gjennom flyplassen (avgang og ankomst) til flysetet og separat sikkerhetsorientering fra de kabinansatte
  • Assistansetype (PETC) Passasjerer som reiser med en førerhund/assistenthund, men som ikke krever noen spesiell flyplassassistanse
  • Assistansetype (WCHC) Passasjerer som krever assistanse gjennom flyplassen (avgang og ankomst) og må løftes av / om bord i flyet og til flysetet
  • Assistansetype (WCHS) Passasjerer som krever assistanse gjennom flyplassen (avgang og ankomst) og opp/ned flytrappen
  • Assistansetype (DPNA) Selvhjulpne passasjer med utviklingshemming som forstår og reagerer på sikkerhetsinstruksjoner, men som trenger assistanse gjennom flyplassen (avgang og ankomst) til gaten for ombordstigning
  • Assistansetype (BLND) Blinde/svaksynte passasjerer som krever en assistent (avgang og ankomst) til å følge dem gjennom flyplassen til flysetet og separat sikkerhetsorientering fra kabinpersonalet

Merk: Seter på en rad med nødutgang kan ikke brukes av passasjerer som krever noen form for flyplassassistanse

 
Trenger du å kontakte oss øyeblikkelig? Vi er her for å hjelpe

 

Spesiell assistanse spørsmål