Landsspesifikke ID-krav for mindreårige

Hvert land har sine egne krav for mindreårige

Mindreårige som reiser uten foreldre/verger. Det er ditt ansvar å sørge for at du er klar over eventuelle spesifikke krav og oppfyller dem. Du kan sjekke visum- og passkrav ved å kontakte konsulatet eller ambassaden i landet du planlegger å besøke.

Nedenfor finner du noen eksempler på krav til mindreårige (statsborgere, utlendinger, bosatte) når de reiser uten foreldre/juridiske verger.

 
France.jpg
 

Frankrike

Franske og utenlandske mindreårige som bor i Frankrike, og reiser uten foreldrene/vergene sine, på flyvninger fra Schengen og utenfor Schengen må vise en ATS (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE) som ble utfylt sammen med den nødvendige dokumentasjonen i ATS. Informasjon om dette kravet finner du ved å klikke her.

 
Spain.jpg
 

Spania

Innbyggere i Spania som er under 18 år, og som reiser uten foreldre eller foresatte med et gyldig nasjonalt ID-kort på reiser mellom EØS-land, må ha med et skjema med skriftlig reisegodkjenning fra foreldrene, som de henter på en lokal politistasjon. Dette skjemaet må fremvises i passkontrollen.

 
Italy.jpg
 

Italia

Italienske mindreårige under 14 år som reiser med det nye ID-kortet «Carta d'identità» og med én eller begge foreldrene kan reise på EU/Schengen-flyvninger uten ytterligere dokumentasjon kreves kun hvis navnet på foreldrene er nevnt i dokumentet, ellers må forelderen eller vergen ha familiestatussertifikatet eller fødselsattesten til den mindreårige. Hvis den mindreårige under 14 år reiser med det nye ID-kortet i stil med verken en forelder eller en verge, men med en tredjeperson, bør han/hun ha en «fullmakt» som er signert av begge foreldre eller den juridiske vergen og stemplet av autoriteten som har ansvaret for å utstede pass.

portugal-postcards-head.jpg

Portugal

Portugisiske borgere og utenlandske innbyggere under 18 år som reiser fra eller kommer tilbake til Portugal, til eller fra et land som ikke er Schengen-medlem, uten følge av mor, far eller foresatt, må ha reisegodkjenning. Denne må være underskrevet av begge foreldre eller foresatt, og signaturen må være attestert hvis foreldre eller foresatt er bosatt i Portugal, eller bekreftet av en portugisisk ambassade eller et konsulat i landet der foreldre eller foresatt er bosatt. Reisegodkjenning er også påkrevd når mindreårige reiser med andre enn far, mor eller foresatt. Reisegodkjenningen må i slike tilfeller vise navnet på ledsageren. Utenlandske mindreårige under 18 år som reiser alene, kan nektes inngang dersom ingen i Portugal tar ansvar for dem under oppholdet.