Er jeg skikket til å fly?

FAQ-Am-I-fit-to-fly.jpg

 Kan jeg fly med en medisinsk tilstand?

Hvis du er i tvil om hvorvidt du er i form til å fly, anbefaler vi at du kontakter legen din.
Ryanair ber kun om medisinsk klarering under visse omstendigheter.
Eksempler inkluderer nylig sykdom, innleggelse på sykehus, skade, kirurgi eller en langvarig tilstand der spesielle tjenester kan være nødvendig, f.eks. oksygenbehandling.
Kunder med medisinske tilstander som hjertesykdom eller pustevansker anbefales å drøfte reisen med legen sin før de foretar en reservasjon.

Kan jeg reise med et ødelagt lem i gips?  

Hvis du har et ødelagt lem i gips, bør du informere Ryanair om både tilstand og assistansekrav (hvis aktuelt) Hvis du reiser med øvre ekstremiteter i gips, midje og høyere, trenger du bare ett sete.
Hvis du reiser med et fullt ben i gips, må du kjøpe *3 seter* totalt, per reise, for å reise. Dette vil gjøre det mulig for beinet å bli hevet under flyvningen og redusere hevelse. Hvis du reiser med nedre ben i gips, kun under kneet, trenger du bare ett sete. Hvis et gipsstøp er montert på en ekstremitet i mindre enn 48 timer, må gipsen splittes (splittet må løpe langs hele lengden av gipsen).
Hvis gipsstøpet har vært montert i mer enn 48 timer, er det ikke noe krav om at støpingen skal splittes. Dette gjelder for både gips av par og harpiks.

Kan jeg reise med nøtteallergi?

Kunder med nøtteallergi blir bedt om å informere kabinbesetningen når de går om bord i flyet, og en offentlig kunngjøring blir da gjort for å informere andre kunder og informere om at ingen produkter som inneholder nøtter vil bli solgt om bord. Selv om andre kunder blir bedt om å ikke åpne peanøttprodukter om bord, kan ikke Ryanair garantere et fly uten peanøtter.

Fasiliteter om bord

  Rullestol

Vi har en rullestol om bord på hvert fly, som besetningen bruker for å bistå passasjerer med redusert bevegelighet til å komme til og fra flyets toalettdør.

Av HMS-grunner kan ikke besetningen hjelpe kunder med følgende:

  • Flytte passasjerer fra setet sitt til rullestolen om bord, eller fra stolen til toalettet
  • Ta medisiner

  Toalettbesøk

Vi har 3 toaletter om bord – 2 bak, og 1 foran i flyet, og alle har støttehåndtak.
De fleste personer med helseproblemer kan fly uten problemer. Det vil imidlertid fra tid til annen være nødvendig å ta visse forholdsregler.

900x506_istock-doctor-waiver-letter14.12.jpg

  Skjema for egnethet til å fly

Alle flyselskap har rett til å nekte å befordre passasjerer med tilstander som kan forverres, eller som kan ha alvorlige konsekvenser, under flyturen. (Last ned informasjon fra Verdens helseorganisasjon om hva det vil si å være egnet til å fly («fitness to fly») (PDF - 84KB)).
Det er noen tilstander som krever medisinsk klarering før du kan fly. Vi anbefaler at du rådfører deg med legen din før reisen hvis du nylig har hatt kirurgi eller hvis du lider av noen av tilstandene som er oppført nedenfor.
Vær oppmerksom på at denne listen bare er en retningslinje. Du bør kontakte legen din med eventuelle spørsmål om din egen egnethet for å fly.

                            Tilstand/kirurgi                                                                                                            

Reise tillatt etter (ant. dager)

Kronisk bronkitt, emfysem eller andre former for kronisk obstruktiv lungesykdom

Du vil kunne reise med oksygen til oksygenbehandling. Det er et gebyr for denne tjenesten, og den må bestilles før reisen ved å ringe hjelpesenteret for spesialassistanse.

Epilepsi

Med mindre annet er anbefalt av legen din, skal du ikke reise innen 24 timer etter en tyngre sykdom.

Hjerteinfarkt

Med mindre annet er anbefalt av legen din, skal du ikke fly innenfor 7 dager etter et hjerteinfarkt og kun da hvis det er viktig (f.eks. hvis du må sendes hjem fra utlandet) og, ideelt sett, forsinke reisen i opptil 4 uker eller lenger hvis det oppstår komplikasjoner.

Infeksjonssykdom

Alle flyselskaper har rett til å nekte å frakte passasjerer med tilstander som kan forverres eller få alvorlige konsekvenser under flyvningen.

Større bryst-, abdominal- eller kraniekirurgi eller mellomørekirurgi

10 dager

Tonsillektomi

6 dager

Appendektomi- eller abdominal nøkkelhullskirurgi

4 dager

Beinbrudd

Passasjerer bør sjekke med Ryanair om deres vilkår og assistansekrav (hvis aktuelt) på bestillingstidspunktet på nett eller via vår hjelpelinje for spesialassistanse, helst på bestillingsdatoen.

Katarakt- eller hornhinnelaser eller annen øyekirurgi

1 dag

Du må ha en erklæring som viser at du er egnet til å fly med en av tilstandene nedenfor (ikke begrenset til):

  • Røde hunder: Passasjerer kan godtas for reise fire (4) dager etter at utslettet har vist seg.
  • Meslinger: Passasjerer kan godtas for reise syv (7) dager etter at utslettet har vist seg.
  • Kusma: Passasjerer kan godtas for reise når all hevelse har avtatt. Dette vil som regel være syv (7) dager etter utbrudd, men det kan ta inntil 14 dager.
  • Vannkopper: Passasjerer kan godtas for reise syv (7) dager etter at det siste nye området dukket opp.
 
Trenger du å kontakte oss øyeblikkelig? Vi er her for å hjelpe

 

Spesiell assistanse spørsmål