Rooms – kontaktdetaljer for leverandør

Spørsmål før reisen

Hvis du har en forespørsel om boligen du har bestilt eller ønsker å gjøre en endring eller kansellering, kan du kontakte den aktuelle leverandøren direkte.

Du finner en liste over kontaktalternativer for hver leverandør nedenfor.    

Forespørsler etter reisen

Hvis du ønsker å gi tilbakemelding eller klage på ditt nylige hotellopphold, må du kontakte den relevante leverandøren direkte.
Du finner en liste over kontaktalternativer for hver leverandør nedenfor.    

Liste over Rooms leverandører og kontaktdetaljer:

Hotels.com – Spørsmål før og etter reisen

Hvis du har spørsmål angående den overnattingen du har bestilt eller du ønsker å foreta en endring eller avbestilling, ta kontakt med det aktuelle nummeret fra listen nedenfor for støtte. Kontaktdetaljer (inkludert epostadresser) er også listet opp i e-postmeldingen som bekrefter bestillingen for referanse.

Land

Lokal oppringing

Internasjonalt nummer

U.K.

0203 5642057

+44 (0) 2035642057

Ireland

01 5171530

+ 353 1 5171530

Germany

69999915522

+ 49 69999915522

France

157324940

+33 (0) 157324940

Italy

223331273

+39 0223331273

Spain

912757390

+34 912757390

Poland

223060948

+48 223060948

Netherlands

707709674

+31 (0) 707709674

Denmark

43314879

+45 43314879

Norway

23024891

+47 23024891

Portugal

213665615

+351 213665615

Sweden

851761982

+46 (0) 851761982

Greece

21 300 20 531

+30 21 300 20 531

Hungary

06 17789679

+36 17789679

Lithuania

8 52142531

+370 52142531

Romania

317801224

+40 317801224

Hotelopia kontaktnumre

Land

Lokal oppringing

Internasjonalt nummer

Germany

+49 8000008378

+34971178739
Ireland +353 818021032 +34971178739
U.K

+44 2081383253

+34971178739

France

+33 187650408 +34971178739
Italy +39 0289735716 +34971178739
Spain +34 916354694 +34971178739
Portugal +351 211451497 +34971178739