Rooms-Vilkår for Flyvningskreditt

Med initiativet Rooms Travel Credit (Flyvningskreditt for Ryanair-rom) kan myRyanair-kunder tjene Flyvningskreditt med en verdi på 5 % av verdien av Rooms-overnattinger som bestilles via myRyanair-kontoen deres, og løse inn denne Flyvningskreditten mot bestilling av internasjonale Ryanair-flyvninger.

Kundene må overholde følgende vilkår for å kunne delta:

Flyvningskreditt-initiativet tilbys av Ryanair DAC, firmanummer 104547, med registrert kontor på Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irland («Ryanair»).

Deltakere må være 16 år eller eldre og ha en gyldig myRyanair-konto.

Alle kunder som fullfører en Rooms-bestilling gjennom myRyanair-kontoen sin, kvalifiserer til å tjene Flyvningskreditt med verdi på 5 % av verdien av hver Rooms-bestilling.

Flyvningskreditt kan bare tjenes opp på overnattinger som bestilles etter at Flyvningskreditt-tilbudet er aktivt på nettstedet til Ryanair.

Flyvningskreditt blir automatisk lagt til på myRyanair-kundekontoen innen 7-10 virkedager etter utsjekkingen fra overnattingen som Flyvningskreditten ble opptjent fra.

Rooms-overnattinger leveres av uavhengige leverandører som har sine egne vilkår. Vi er ikke ansvarlige for disse tredjepartenes korrekte ytelse eller manglende sådan som leverandører. Hvis tredjepartleverandøren avlyser eller endrer den opprinnelige bestillingen av overnatting, blir Flyvningskreditten du tjente opp fra denne bestillingen, ugyldig.

Maksimalbeløpet for Flyvningskreditt en myRyanair-kunde kan samle opp, er € 500 per transaksjon. Flyvningskreditt som overskrider dette beløpet, blir ikke utstedt.

Det maksimale beløp i Flyvningskreditt en kunde kan opptjene i et kalenderår er €1000.

Der en flybillett blir refundert under forordning EC 261/2004 eller artikkel 10 i Ryanairs generelle befordringsvilkår, blir Flyvningskreditten som ble brukt til å betale for den refunderte flyvningen, kreditert tilbake til kundens myRyanair-konto.

Flyvningskreditt blir utstedt i Euro. Der det er aktuelt, kommer Ryanair til å bruke Flyvningskreditt på flybestillinger i andre valutaer med Reuters (eller RCBs) gjeldende daglige sats.

Flyvningskreditt er gyldig i 180 dager fra datoen da den ble kreditert eller refundert til kundens myRyanair-konto, og den må innløses innen denne tidsrammen. Flyvningskreditt som ikke blir brukt i løpet av denne perioden, blir ugyldig.

Flyvningskreditt kan bare løses inn mot hele eller en del av en Value billett for en internasjonal Ryanair-flyvning som er bestilt via Ryanair-nettstedet.  Flyvningskreditt på Regular, Plus-, Flexi Plus- og Family Plus-billetter blir derfor bare innløst opp til beløpet som tilsvarer Value billett.

Flyvningskreditt gjelder ikke for bestillinger av innenlandsflyvninger med Ryanair, bestillinger via Ryanair Holidays, Ryanairs ekstraprodukter og/eller -tjenester (f.eks. innsjekket bagasje, flyendringer, prioritert ombordstigning, kredittkortbetalinger) eller Ryanair-partnerprodukter (f.eks. parkering og leiebil) som bestilles på nettstedet til Ryanair.

Flyvningskreditt og gavekuponger kan ikke løses inn for samme bestilling av flyvninger.

Flyvningskreditt kan ikke løses inn mot bestillinger for babyer.

Flyvningskreditt kan ikke løses inn mot billetter som er berettiget til rabatter for bosatte i Spania eller store familier.

Flyvningskreditt kan ikke overføres og har ingen kontantverdi. Ryanair er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som følge av feil i datasystemer eller lignende, enten dette er forårsaket av Ryanair, Ryanairs partnere eller underleverandører, tilknyttet Flyvningskreditt.

Ryanair har ikke noe ansvar for kunders skatteforpliktelser tilknyttet Flyvningskreditt.

Ryanair forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller endre tilbudet om Flyvningskreditt uten forhåndsvarsel etter eget rimelige forgodtbefinnende. Ryanair kommer til å publisere endringer i Flyvningskredittilbudet på Ryanair-nettstedet, og kan, etter eget rimelige forgodtbefinnende, suspendere, endre eller avslutte Flyvningskredittilbudet eller en kundes rett til Flyvningskreditt uten forhåndsvarsel.

Med unntak av slik annet gjelder i henhold til relevante lover, er disse vilkårene underlagt og tolkes i henhold til lovene i England. Eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene, skal være underlagt engelske domstolers jurisdiksjon.

Ryanairs generelle befordringsvilkår gjelder. 

Kunder som bestilte overnatting gjennom Rooms før 4. april 2019, vil få 10 % kreditt på flyvningen i henhold til vilkårene på kjøpstidspunktet.

yldig fra 4. april 2019