Spesialdeklarering

FAQ--Special-Declarartion.jpg
 

Hva er en spesiell verdideklarering for innsjekket bagasje?

En spesialdeklarering av verdi for innsjekket bagasje er et gebyr som øker ansvarsgrensen for innsjekket bagasje hvis bagasjen skulle mistes eller skades.

Hos Ryanair gjør vi alt vi kan for å forhindre tap, forsinkelse eller skade på innsjekket bagasje. I sjeldne tilfeller av dette, er vårt ansvar i henhold til Montreal-konvensjonen 1999 begrenset til 1288 Special Drawing Rights (ca. € 1600) per person.

Et gebyr for verdideklarering for innsjekket bagasje kan betales før reisen. Betalingen av dette gebyret hever ansvarsbegrensningen til 2262 spesialtegningsrettigheter (ca. €2600).

Kunder kan kjøpe dette i billettskranken på flyplassen, og gebyret for spesialdeklarering for innsjekket bagasje må betales for på hver flyplass før avreise.