Forbudte gjenstander om bord og i innsjekket bagasje

FAQ-Prohibited-items.jpg

  Forbudte gjenstander om bord på en Ryanair-flyvning

 • Skytevåpen eller lignende våpen
 • Spisse/skarpe våpen og skarpe gjenstander
 • Stumpe gjenstander: Enhver stump gjenstand som kan gjøre skade, dette inkluderer også noe sportsutstyr som tennisracket, balltre til baseball
 • Eksplosiver og brennbare stoffer: ethvert eksplosivt eller svært brennbart stoff som utgjør en risiko for helsen til passasjerer og mannskap eller for flyets eller eiendommens sikkerhet.
 • Kjemiske og giftige stoffer: ethvert kjemisk eller giftig stoff som kan utgjøre en helsefare for passasjerer og ansatte eller en sikkerhetsfare for fly eller eiendom
IMG-24.jpg
 

  Forbudte gjenstander i en innsjekket bagasje

Du kan ikke plassere følgende gjenstander i din innsjekkede bagasje:

 • Elektronisk sigarett
 • Eksplosiver, inkludert detonatorer
 • Litium-ion-batteri-drevne kjøretøy (inkludert ståhjulinger og ståbrett) utenom rullestol-/mobilitetsutstyr som samsvarer med Ryanairs regelverk om mobilitetsutstyr (trykk her)
 • Litium-ion-drevet personlig elektronisk utstyr f.eks. IPAD/nettbrett/mobiltelefon
 • Skytevåpen inkludert kopivåpen eller leketøyvåpen av alle typer
 • Gasser inkludert propan og butan.
 • Brennbare væsker
  Oksidasjonsmidler og organiske peroksider
 • Giftige og smittsomme
  stoffer
 • Spiselig olje (f.eks. olivenolje) som overskrider 1 liter i volum
 • Eventuelle skarpe gjenstander i innsjekket bagasje skal pakkes godt inn med hensyn til de som kontrollerer og håndterer bagasjen.