Tillatt væske om bord

FAQ-Permitted-liquids.jpg

Væsker, aerosoler og kremer som tas med inn på det sikkerhetsbeskyttede området på en flyplass, kontrolleres etter gjeldende EU-sikkerhetskrav.

Når du passerer gjennom flyplassens sikkerhetskontroll:

    •  Væsker må bæres i en beholder på ikke mer enn 100ml
    •  Alle væsker bør bæres i en enkelt gjennomsiktig, forseglbar plastikkpose på opptil 20 cm x 20 cm med en samlet kapasitet på opptil en liter
    • Du må være i stand til å lukke posen fullstendig og til å få plass til den i din håndbagasje
    • Posen med væsker må tas ut av annen håndbagasje for å kontrolleres separat

 Babymat og melkFlytende medisiner

Hvis du reiser med et spedbarn er det tillatt å ta med så mye babymelk, pulvermelk, sterilisert vann og babymat som kreves for flyvningen din, selv om dette overskrider den vanlige begrensningen for væsker. Disse trenger ikke passe inn i den gjennomsiktige posen men du bør ha dem klar for inspeksjon i flyplassens sikkerhetskontroll.

 Flytende medisiner

Du får lov til å ta med flytende medisin som kreves for flyvningen din. Medisinen trenger ikke passe inn i den gjennomsiktige posen men du bør ha den klar for inspeksjon i flyplassens sikkerhetskontroll.