Ledsagende passasjerer

IMG-7.jpg

Retningslinjer for ledsagende passasjerer

Av sikkerhetsmessige årsaker på Ryanair-flyvninger krever vi at en person som er 16 år eller eldre kan bli ledsaget av en passasjer med redusert bevegelighet som ikke er selvhjulpen.

Retningslinjer for flypassasjerers selvhjulpenhet

Informasjonen nedenfor om flypassasjers selvhjulpenhet kommer fra UK Department for Transport – Access to Air Travel for Disabled People: Retningslinjer for god praksis (juli 2008) og i EU-kommisjonens retningslinjer for anvendelse av forordning EF 1107/2006 (2012).

Krav til selvhjelp

Hver passasjer må være selvhjulpen når det gjelder alle kategoriene som er nevnt nedenfor. Hvis ikke må vedkommende reise med en førlig ledsager på minst 16 år som kan yte den hjelpen som behøves. Ellers vil passasjeren bli nektet ombordstigning.

 • Passasjerene må kunne feste og løsne sikkerhetsbeltet når besetningen ber om det
 • Passasjerer må kunne hente og montere en redningsvest uten hjelp når de blir bedt om å gjøre det av mannskapet
 • Passasjerene må kunne ta på seg en oksygenmaske uten hjelp når besetningen ber om det
 • Passasjerene må kunne forstå sikkerhetsgjennomgangen og eventuelle råd og instruksjoner som gis av besetningen i en nødsituasjon

iStock-153535825.jpg

Tilleggskrav

Vi krever også at passasjerer som trenger hjelp i et av følgende områder reiser med en personlig assistent. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til nektelse av ombordstigning hvis vi med rimelighet tror at passasjerenes befordring kan utgjøre en sikkerhetsfare.

 • Mating (passasjerer må kunne spise selv uten hjelp)
 • Toalettbesøk (passasjerer må kunne bruke toalettfasilitetene uten hjelp)
 • Passasjeren må være i stand til å administrere sine egne medisiner og medisinske prosedyrer uten hjelp.
 • Når en passasjer med redusert bevegelighet reiser med en ledsager, vil vi gjøre vårt beste for å sikre at den ledsagende passasjeren sitter ved siden av

 Viktig informasjon

 • Hver førlige ledsagende voksen kan ikke være ledsager for mer enn én passasjer med redusert bevegelighet og må kjøpe en billett til gjeldende voksenpris.
 • For at flyplassen skal kunne tilby forhåndsbestilt spesialassistanse, må passasjerene være til stede ved skranken for spesialassistanse senest 1 time og 40 minutter før flyavgang.
 • Passasjerer med forhåndsbestilt assistanse må ankomme ombordstigningsgaten minst 30 minutter før avgang.
 • Hvis en kunde ikke kan administrere sine egne medisiner, bør de reise med en ledsagende passasjer som kan hjelpe dem.
 • Du må også ha med deg en legebekreftelse som bekrefter kravet om å bære sprøyter, nåler og medisiner om bord på flyet.
 • Vær oppmerksom på at sprøyter, kanyler og legemidler ikke må kastes om bord i flyet.
 
Trenger du å kontakte oss øyeblikkelig? Vi er her for å hjelpe

 

Spesiell assistanse spørsmål