Frakt av medisinsk støtteutstyr

medical_1.jpg
 

  Legge til medisinsk utstyr

Hvis du ønsker å bruke eller ta med om bord en medisinsk spesialartikkel, kontakter du hjelpelinjen eller direktechaten vår for spesialassistanse.
Teamet vårt for spesialassistanse vil ta stilling til om forespørselen din kan godkjennes, og gi deg autorisasjon til å ta utstyret med.

 

 Hva er en Medical Equipment Baggage Waiver?

Det kreves en fraskrivelse av bagasje for medisinsk utstyr for å kunne ta med medisinsk utstyr om bord på en Ryanair-flyvning. 

Passasjerer med forhåndseksisterende medisinske tilstander som må ha med seg medisinsk utstyr i tillegg til innsjekket/håndbagasje, må kontakte hjelpelinjen vår for ekstra assistanse på forhånd.

Når det leveres et legebrev som bekrefter kravene, utstedes et fritaksbrev for medisinsk bagasje. Kun elementer som er oppført i fraskrivelsesbrevet vil bli akseptert for frakt uten kostnad. Sørg for at disse artiklene er pakket separat og tilgjengelig for inspeksjon på flyplassen.

  Skjema for egnethet til å fly

Et skjema for egnethet til å fly må fylles ut når du er i tvil om at du er skikket til å reise som følge av nylig sykdom, sykehusinnleggelse, skade eller operasjon. Hvis du har en eksisterende ustabil medisinsk tilstand, hvis du ønsker å bruke medisinsk utstyr eller oksygen til oksygenbehandling om bord.

Hvis du er i tvil om hvorvidt du er i stand til å fly, må du rådføre deg med legen før du bestiller flyvningen. Et skjema for egnethet til å fly kan fås ved å kontakte vår spesialassistanselinje.

Dialysemaskin, CPAP-maskin, eller brystkassemaskin

Disse enhetene kan tas med i kabinen uten forhåndsvarsel hvis enheten får plass i håndbagasjen. Men hvis enheten skal fraktes i tillegg til bagasjekvoten din, må du innhente et brev om fritak for medisinsk bagasje ved å kontakte vårt spesialassistanseteam.

CPAP-maskiner kan ikke brukes om bord. Hvis du ønsker å bruke en annen type RPD, som respirator eller forstøver, under flyvningen, kontakter du hjelpelinjen vår for ekstra assistanse for å få forhåndsgodkjenning. For å bruke en av disse maskinene om bord må du fylle ut et “Skikkethet til å fly-skjema”. Det sendes til deg når du har kontaktet hjelpelinjen vår for ekstra assistanse.

medical_2.jpg
 

  Medisinske artikler om bord

Elementer om bord

Enkelte gjenstander, som bærbare oksygenkonsentratorer (POC) som oppfyller reguleringskravene, er godkjent for bruk om bord. Annet medisinsk utstyr, som CPAP og bærbare dialysemaskiner, kan tas med, men ikke brukes om bord.

Passasjerer har lov til å ta med sprøyter i flykabinen, hvis det er nødvendig av medisinske årsaker (for eksempel en diabetisk passasjer). Passasjerer bør imidlertid ha med seg en legeerklæring som bekrefter deres krav.

Hvis du ønsker å ha med deg en defibrillator i tillegg til eller i håndbagasjen, må du skaffe deg et samtykkebrev for bagasje på medisinsk utstyr ved å kontakte vår hjelpelinje for ekstra assistanse. Denne tillatelsen må fremvises ved bagasjedroppskranken, eller ved utgangen dersom du ikke reiser med innsjekket bagasje. Du må også ha med deg et skjema om skikkethet til å fly med deg for å vise personalet ut på reisedagen på flyplassen.

Bærbar oksygenkonsentrator (POC)

Hvis du ønsker å reise med en POC, kan du kontakte vår hjelpelinje for ekstra assistanse for å få forhåndsgodkjenning og en godkjenning av medisinsk utstyr og bagasjefraskrivelse.
Denne tillatelsen må fremvises ved bagasjedroppskranken, eller ved utgangen dersom du ikke reiser med innsjekket bagasje.

Hvis du ønsker å bruke en POC under flyvningen, kan du kontakte vår hjelpelinje for ekstra assistanse for å få forhåndsgodkjenning og et skjema for skikkethet til å fly.
Det utfylte skjemaet må sendes tilbake til Ryanair mellom 14 og 2 dager før avreise, slik at det kan godkjennes. Du må ha med deg det godkjente skjemaet for skikkethet til å fly på alle flyvninger, og du må vise det til kabinansatte når du går ombord.

Hvis POC skal brukes om bord, er det passasjerens ansvar å sørge for at de har et tilstrekkelig antall fullt oppladede batterier under hele flyvningen og eventuelle forsinkelser, da POC eller batterier ikke kan lades om bord.

 
 

Terapeutisk oksygen

Terapeutisk oksygen er begrenset til én kunde per flyvning. Hvis du trenger det, kan du kontakte vår hjelpelinje for spesialassistanse. Vi anbefaler at du kontakter oss samme dag som bestillingen utføres. Teamet vil sende et skjema for medisinsk klarering. Dette skjemaet må fylles ut og sendes tilbake til oss for validering mellom 14 dager og 2 dager før din utgående flyvning.Kunden må ha det godkjente Therapeutic Oxygen Medical Clearance-skjemaet på seg til enhver tid og på alle flyvninger, og vil ikke aksepteres for reise uten.
Nei. Av sikkerhetsmessige årsaker tillater ikke Ryanair passasjerer å ta med egen oksygen til bruk for oksygenbehandling om bord.

Et gebyr per flyvning gjelder* for levering av oksygen til oksygenbehandling. Gebyret skal betales når Therapeutic Oxygen Medical Clearance Form returneres for validering. Når dette er bekreftet, vil skjemaet bli returnert til deg via e-post og bør deretter vises til kabinpersonalet ved ombordstigning.
Ryanair gir oksygenbehandling med en kontinuerlig strømningshastighet på 2 liter per minutt – med maksimumsvarighet på 250 minutter. Ryanair kan ikke godta passasjerer på reiser som krever en kontinuerlig oksygentilførsel i mer enn 250 minutter

Spesiell assistanse spørsmål.

 
Trenger du å kontakte oss øyeblikkelig? Vi er her for å hjelpe

+47 23500312 Samtaler blir belastet med lokale priser
Merk at telefonsamtaler kan bli tatt opp for opplæring- og kvalitetsformål. Telefonsamtaler som er tatt opp, blir slettet fra systemet etter 90 dager.

Linjene våre er åpne:
Man – fre: 09.00 – 19.00 CET
Lør: 09.00 – 18.00 CET
Søn: 10.00 – 18.00 CET