Jeg er en ikke-EU/EØS-borger som lastet opp visumdokumentasjonen. Hvor lenge beholder Ryanair en kopi av visumet mitt?

Ryanair beholder vanligvis en kopi av visumet ditt i 18 måneder. Dette hjelper oss med å forsvare oss mot eventuelle rettslige krav eller håndhevelsestiltak som er brakt mot Ryanair eller deg som passasjer der riktig eller gyldig visumdokumentasjon ikke kan gis til grensekontroll eller innvandringsmyndighetene i destinasjonen din.

 Vi kan beholde en kopi av dokumentene dine i en lengre periode for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å håndtere klager, spørsmål, regulatoriske krav, for revisjonsformål og relevante innreisekrav.