Verboden voorwerpen aan boord en in ruimbagage

FAQ-Prohibited-items.jpg

  Verboden items aan boord van Ryanair-vluchten

 • Geweren, pistolen of gelijksoortige wapens
 • Puntige/scherpe wapens en scherpe objecten
 • Stompe instrumenten: elk stomp voorwerp waarmee mogelijk verwonding kan worden toegebracht, inclusief sommige sportuitrusting zoals tennisrackets en honkbalknuppels
 • Explosieven of ontvlambare substanties: elke explosieve of zeer ontbrandbare substantie die een gevaar vormt voor de gezondheid van passagiers en bemanning of de veiligheid van het vliegtuig of eigendommen.
 • Chemische en giftige substanties: elke chemische of giftige substantie die een risico vormt voor de gezondheid van passagiers en bemanning of de veiligheid van het vliegtuig of eigendommen
IMG-24.jpg
 

  Verboden items in ingecheckte bagage

Je kunt de volgende items niet in je ingecheckte bagage meenemen:
 • Elektronische sigaretten
 • Explosieven, inclusief ontstekers
 • Lithium-ion aangedreven voertuigen (zoals Segways en hoverboards) anders dan rolstoelen/mobiliteitsapparatuur die voldoen aan de regels van Ryanair over mobiliteitsapparatuur
 • Lithium-ion aangedreven persoonlijke elektrische apparaten, zoals iPad/tablet/mobiele telefoon
 • Vuurwapens inclusief replica’s of speelgoedpistolen van alle soorten
 • Gassen inclusief propaan en butaan.
 • Brandbare vloeistoffen
 • Oxidatiemiddelen en organische peroxiden
 • Giftige of besmettelijke stoffen
 • Bijtende middelen
 • Spijsolie (bijv. olijfolie) van meer dan 1 liter in volume
 • Eventuele scherpe voorwerpen in ingecheckte bagage dienen veilig ingepakt te zijn om verwonding van controleurs en afhandelaars te voorkomen