Vereisten inzake zelfstandigheid

Elke passagier moet onafhankelijk zijn van anderen met betrekking tot alle onderstaande categorieën. Als dit niet het geval is, moet hij/zij reizen met een begeleider van 16 jaar of ouder die zelf geen beperkingen heeft en de vereiste hulp kan verlenen. Anders wordt de passagier toegang geweigerd.

  • Passagiers moeten in staat zijn om hun gordel om en af te doen als dit door de bemanning wordt opgedragen;
  • Passagiers moeten in staat zijn een reddingsvest te pakken en aan te doen zonder hulp als dit door de bemanning wordt opgedragen;
  • Passagiers moeten in staat zijn een zuurstofmasker op te doen zonder hulp als dit door de bemanning wordt opgedragen;
  • Passagiers moeten in staat zijn om de veiligheidsinstructie en elk advies en elke instructie van de bemanning in een noodsituatie te begrijpen.

Aanvullende vereisten

Wij vereisen ook dat passagiers die ondersteuning nodig hebben op een van de volgende gebieden reizen met een persoonlijke assistent. Anders zal het leiden tot weigering als we redelijkerwijs geloven dat vervoer van de passagier een risico oplevert voor de veiligheid.

  • Eten (passagiers moeten zonder hulp kunnen eten);
  • Toiletbezoek (passagiers moeten zonder hulp gebruik kunnen maken van de toiletfaciliteiten);
  • Medicijnen innemen (passagiers moeten zonder hulp hun medicijnen kunnen innemen of vereiste medische handelingen kunnen uitvoeren).

Een valide begeleider mag niet meer dan één passagier met een verminderde mobiliteit begeleiden en moet in het bezit zijn van een betaald ticket voor de vlucht. Wanneer een passagier met een verminderde mobiliteit wordt vergezeld door een begeleider, zullen wij ons uiterste best doen deze begeleider een stoel naast de passagier te geven.