Gebruiksvoorwaarden mobiele applicatie

De app kan worden gedownload naar uw iPhone of mobiele Android-apparaat vanaf de Apple App Store of Google Play.

Gebruiksvoorwaarden mobiele applicatie

1.    Algemeen

De eigenaar van deze mobiele applicatie ('app') is Ryanair Limited, een Iers bedrijf, Nr 104547, te vinden in Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Ierland ('Ryanair'). Door het installeren van deze app stemt u in met juridische gebondenheid aan deze gebruiksvoorwaarden en zult u zich hieraan houden. In het bijzonder stemt u in met het niet uitvoeren van de acties die zijn verboden volgens paragraaf 4 en 5 hieronder. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, hebt u geen toestemming voor, en zult u afzien van, het gebruik van deze app.

2.       Ryanair.com

Deze app biedt links naar de Ryanair-website. Door gebruik te maken van de Ryanair-website stemt u in met juridische gebondenheid aan deze gebruiksvoorwaarden  en zult u zich hieraan houden.

 

3.       Exclusief online distributiekanaal

Deze app is de enige mobiele applicatie die toestemming heeft voor de verkoop van Ryanair-vluchten, los of als onderdeel van een pakket. Mobiele prijsvergelijkingsapplicaties kunnen een aanvraag indienen voor het aangaan van een schriftelijke licentieovereenkomst met Ryanair, waarbij dergelijke mobiele applicaties toegang hebben tot de prijs, vlucht en schema-informatie, alleen ten behoeve van prijsvergelijking.

4.      Toegestaan gebruik

Het is alleen toegestaan om deze app voor privé, non-commerciële doeleinden te gebruiken. Gebruik van een geautomatiseerd systeem of software om gegevens uit deze app te halen voor commerciële doeleinden ('screen scraping') is verboden. Ryanair behoudt zich het recht om dergelijke actie te ondernemen waar het noodzakelijk wordt geacht, inclusief het opstarten van een juridisch proces zonder melding vooraf, met betrekking tot ongeautoriseerd gebruik van deze app.

5.       Intellectueel eigendom

Alle informatie, gegevens en materiaal in de app, inclusief de onderliggende sofwarecode, namen, logo's, vluchtschema's, prijzen, etc, evenals de kleurindeling en de lay-out, vallen onder copyright, handelsmerkrechten, databaserechten en/of andere rechten aangaande intellectueel eigendom. U mag dergelijke inhoud alleen waar nodig gebruiken voor persoonlijke, non-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik en/of reproductie van dergelijke inhoud, zonder schriftelijke toestemming van Ryanair, is verboden en vormt een inbreuk op deze algemene voorwaarden, en dit kan ook gelden voor de intellectuele eigendomsrechten van Ryanair.

6.       Beperkte aansprakelijkheid

Zoals maximaal toegestaan volgens de wet, wordt Ryanair niet verantwoordelijk gehouden voor enig verlies en/of schade die voortkomt uit het gebruik van deze app of van enige andere website waarvoor deze app een link biedt en/of het gebruik van informatie die op deze site of elke andere dergelijke website wordt weergegeven.

7.       Softwarevereisten

          Voor het gebruik van de app hebt u de volgende software nodig: Apple iOS-apparaten met iOS6 of hoger, en Android OS-apparaten met Android OS4 en hoger.

8.       Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De voorwaarde voor het gebruik van deze app, inclusief toegang tot informatie met vluchtdetails, kosten, etc., is dat een dergelijke partij zich houdt aan de enige en exclusieve jurisdictie van de Rechtbanken van Ierland en de toepassing van de wet in deze jurisdictie, inclusief elke partij die dergelijke informatie of faciliteiten namens zichzelf of namens anderen kan bekijken. Volgens de absolute en enige goedkeuring van Ryanair, kan juridische actie door Ryanair worden ondernomen tegen elke partij die inbreuk heeft gemaakt op deze gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken, in Ierland of de plek waar inbreuk heeft plaatsgevonden, of de locatie van dergelijke partij, en indien dit meer dan een partij is, wordt de locatie van een van deze partijen gebruikt en gelden voor alle andere partijen de wetgeving van deze jurisdictie. Voor de duidelijkheid: als een passagier of getransporteerde persoon of persoon die moet worden getransporteerd volgens een vervoerscontract met Ryanair een rechtszaak tegen Ryanair wil aanspannen op basis van ditzelfde contract, dan mag deze rechtszaak alleen door de passagier worden geïnitieerd volgens de provisies van het Verdrag van Montreal 1999 en EU-verordening No.2027/1997 (zoals aangepast door verordening 889/2002) of verdere aanpassing van het Verdrag van Montreal of verdere aanpassing van de verordening zoals van tijd tot tijd kan voorkomen.