Speciale ID-vereisten voor minderjarigen

Elk land heeft zijn eigen vereisten voor minderjarigen die reizen zonder hun ouders/wettelijk vertegenwoordiger.

Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je de specifieke vereisten kent en eraan voldoet. Je kunt vereisten voor visa en paspoorten controleren door contact op te nemen met het consulaat of de ambassade van het land dat je wilt bezoeken.

Onderstaand vind je enkele voorbeelden van de vereisten voor minderjarigen (burgers, vreemdelingen, inwoners) bij reizen zonder ouders/wettelijk voogd.

 
France.jpg
 

Frankrijk

Minderjarigen uit Frankrijk en vreemdelingen die in Frankrijk verblijven, die reizen zonder hun ouders/begeleiders, op Schengen en niet-Schengen vluchten moeten een ATS (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE) tonen die is ingevuld samen met de documentatie die is vereist in de ATS. Informatie over deze vereiste vind je door hieronder te klikken.
 
Spain.jpg
 

Spanje

Spaande kinderen onder 18 jaar die reizen zonder hun ouders/wettelijk voogd op een geldige nationale identiteitskaart op vluchten tussen de landen in de Europese Economische Ruimte (EER) moeten een formulier (te verkrijgen op hun lokale politiebureau) met schriftelijke toestemming om te reizen van hun ouders hebben. Dit formulier moet bij de paspoortcontrole worden gepresenteerd.
 
Italy.jpg
 

Italië

Italiaanse minderjarigen onder 14 jaar die reizen met een nieuwe stijl ID-kaart “Carta d‘identità” en met een of beide ouders kunnen reizen op EU/Schengen-vluchten zonder aanvullende vereiste documentatie, uitsluitend als de naam van de ouders in het document is genoemd, anders moet de ouder of wettelijke begeleider een familiestatuscertificaat of geboortecertificaat van de minderjarige hebben. Als de minderjarige onder 14 jaar reist met de nieuwe stijl ID-kaart zonder ouder of wettelijk begeleider maar met een derde persoon, moet hij of zij in het bezit zijn van een “affido” getekend door beide ouders of de wettelijk voogd en gestempeld door de autoriteit die verantwoordelijk is voor het uitgeven van paspoorten.

portugal-postcards-head.jpg

Portugal

Portugese staatsburgers en buitenlandse woonachtigen jonger dan 18 jaar die Portugal verlaten of opnieuw inreizen, naar of van een niet-Schengen-lidstaat zonder begeleiding van hun vader, moeder of wettelijke voogd moeten een reistoestemming hebben. Deze moet door beide ouders of wettelijke voogd met de notarieel bekrachtigde handtekening ondertekend worden als de ouders of wettelijke voogd in Portugal wonen; of gewaarmerkt door een Portugese ambassade of consulaat in het land waar de ouders of voogd wonen. Deze reistoestemming is ook vereist als de minderjarigen worden begeleid door een andere persoon dan hun vader, moeder of wettelijke voogd. In dergelijke gevallen moet de reistoestemming ook duidelijk de naam van de begeleidende persoon vermelden. Buitenlandse minderjarigen jonger dan 18 jaar die alleen reizen kan de toegang worden geweigerd als ze niemand in Portugal hebben die voor hen verantwoordelijk is tijdens hun verblijf.