Rooms Vluchtcredit algemene voorwaarden

Het Rooms Vluchtcredit-initiatief biedt myRyanair-klanten de mogelijkheid om Vluchtcredit te verdienen van 5% van de waarde van Rooms-accommodatieboekingen, gemaakt via hun myRyanair-account, en dat Vluchtcredit in te wisselen bij de boeking van een internationale vlucht van Ryanair.

Om deel te nemen moeten klanten zich houden aan de volgende voorwaarden:

 • Het Vluchtcredit-initiatief wordt aangeboden door Ryanair DAC, ondernemingsnummer 104547, met geregistreerde kantoren op Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ierland ("Ryanair").

 • Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn en een geldig myRyanair-account hebben.

 • Alle klanten die een Rooms-boeking doen via hun myRyanair-account komen in aanmerking om Vluchtcredit te verdienen ter waarde van 5% van de waarde van iedere Rooms-boeking.

 • Vluchtcredit kan alleen verdiend worden op voltooide accommodatie-boekingen nadat het Vluchtcredit-aanbod actief zal zijn op de website van Ryanair.

 • Vluchtcredit zal automatisch worden toegevoegd op het myRyanair-account van de klant binnen 7-10 werkdagen na het uitchecken van de geboekte accommodatie waarvoor Vluchtcredit werd verdiend.

 • Rooms-accommodaties worden aangeboden door onafhankelijke leveranciers overeenkomstig hun eigen algemene voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de correcte uitvoering of anderszins door deze externe leveranciers. Indien de externe leverancier de oorspronkelijke accommodatieboeking annuleert of wijzigt, zal het Vluchtcredit dat u hebt verdiend met deze boeking vervallen.

 • Het maximale Vluchtcredit dat een myRyanair-klant kan verdienen bedraagt € 500 per transactie. Vluchtcredit dat dit bedrag overschrijdt, zal niet worden toegekend.

 • Het maximale bedrag Vluchtcredit dat een klant per kalenderjaar kan opbouwen, bedraagt € 1.000

 • Wanneer een vliegticket wordt terugbetaald op grond van Verordening EG 261/2004 of artikel 10 van de Algemene Vervoersvoorwaarden van Ryanair, wordt het Vluchtcredit dat werd gebruikt om het terugbetaalde vliegticket te betalen, teruggestort op de myRyanair-account van de klant.

 • Vluchtcredit wordt toegekend in euro’s. Indien van toepassing zal Ryanair Vluchtcredit toepassen op vluchtboekingen die worden uitgevoerd in andere valuta door gebruik te maken van het Reuters (of RCB) geldend dagtarief.

 • Vluchtcredit is 180 dagen geldig vanaf de datum waarop het Vluchtcredit wordt bijgeschreven op of terugbetaald aan het myRyanair-account van een klant en moet binnen deze tijd worden ingewisseld. Vluchtcredit dat niet binnen deze tijd is ingewisseld, zal vervallen.

 • Vluchtcredit kan alleen worden ingewisseld tegen het volledige bedrag of een deel van het value tarief van een internationale Ryanair-vluchtboeking die gemaakt is op de website van Ryanair.  Vluchtcredit op Regular, Plus, Flexi Plus en Family Plus-tarieven zullen dientengevolge worden berekend tot het bedrag overeenkomstig het value tarief.

 • Vluchtcredit wordt niet toegekend op binnenlandse Ryanair-vluchten, Ryanair-vakantieboekingen, aanvullende producten en/of diensten van Ryanair (bijv. ingecheckte bagage, vluchtwijziging, Instappen met prioriteit, betaling met creditcard), of Ryanair-partnerproducten (bijv. parkeren en autohuur) geboekt op de website van Ryanair.

 • Vluchtcredit en cadeaubonnen kunnen niet worden verzilverd op dezelfde vluchtboeking.

 • Vluchtcredit kan niet worden verzilverd op boekingen voor baby's.

 • Vluchtcredit kan niet worden verzilverd voor tarieven onderhevig aan de Spaanse inwoners en kortingen voor grote gezinnen.

 • Vluchtcredit is niet-overdraagbaar en heeft geen contante waarde. Ryanair is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van fouten met gegevenssystemen of vergelijkbaar, veroorzaakt door Ryanair, diens partners of hun onderaannemers, verbonden aan Vluchtcredit.

 • Ryanair is niet aansprakelijk voor belastingverplichtingen die de klanten in verband met Vluchtcredit verschuldigd zijn.

 • Ryanair behoudt zich het recht voor om het aanbod van het Vluchtcredit zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen. Ryanair zal wijzigingen in Vluchtcredit bekendmaken op de website van Ryanair en kan naar eigen goeddunken de aanbieding voor Vluchtcredit of het recht op Vluchtcredit van de klant zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, wijzigen of beëindigen.

 • Behoudens andersluidende bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zullen deze Algemene Voorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Engeland. Elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden zal onderworpen zijn aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

 • Klanten die voor 4 april 2019 accommodatie via Rooms hebben geboekt, krijgen 10% vluchtcredit volgens de Algemene voorwaarden op het moment van aankoop.

Geldig vanaf 4 april 2019.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 48